Artikkelit

Luomuelintarvikkeita valmistaville suuntaviittoja kaupan hyllyille

1.04TLukenut

Viime vuonna käynnistyneessä Luomubuumi-hankkeessa on tehty haastatteluja ja kartoituksia päivittäistavarakaupoissa, käyty ulkomailla messuilla ja kaupoissa sekä pidetty työpajoja Helsingissä, Oulussa, Mikkelissä ja Seinäjoella. Työpajojen järjestämisessä ovat olleet mukana alueelliset hanketoimijat, jotka ovat välittäneet tietoa tapahtumasta alueen yrityksille. Työpajoissa on esitelty Pro Luomun luomuelintarvikkeiden päivittäistavarakaupoissa tekemää selvitystä sekä FennoPromon MarketWise-hankkeessa Luomubuumille kokoamaa materiaalia Saksan ja Britannian messuilta ja kaupoista. Esitystä on havainnollistanut monipuolinen tuotenäyttely. Esitykset löytyvät myös videoituna Luomuinstituutin Luomubuumi-hankkeen sivuilta https://luomuinstituutti.fi/tutkimus/elintarvikkeet-hankkeet/luomubuumi/.

Työpajoissa paikalliset yritykset ovat kertoneet mm. toiminnastaan, historiastaan sekä havaitsemistaan kehittämistarpeista. Ryhmätöissä on käyty vilkasta keskustelua tuotekehitystarpeista ja muista ajankohtaisista asioista. Verkostoituminen, yhteistyö, asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen sekä trendiseuranta tukevat uusien ideoiden syntymistä. Yritykset kaipaavat tukea liiketoimintaan, osaamista kaupallistamisessa sekä tukea yhteisöltä ja päättäjiltä. Raaka-aineen saatavuus ja riskien ottaminen voivat rajoittaa jalostusasteen nostoa. Työpajoissa on keskusteltu esimerkiksi vilja-, kasvis- ja marjatuotteista sekä meijerituotteista, joissa kaikissa olisi kysyntää luomuna. Myymälätarkastelun perusteella kotimaisten luomutuotteiden tarjontaa voitaisiin kasvattaa, markkina-aukot ovat erityisesti kotimaisissa luomussa. Pienet pakkauskoot ja helppokäyttöiset tuotteet vetoavat kuluttajiin, mitä yritysten kannattaa tuotekehitystyössä tutkia. Sama pätee siihen, mihin selkeään tarpeeseen ja käyttötarpeeseen tuotetta kuluttajille tarjotaan. Luomubuumissa tullaan seuraavaksi kehittämään tuotekonsepteja työpajoissa ja selvitystöissä kerättyjen tietojen ja tarpeiden perusteella. Yritysten ja yrittäjien toiveet tuotekehitystarpeista ja esimerkkituotteiden kehittämisestä ovat tervetulleita. Ensi vuoden aikana järjestetään työpajoja, joissa kerrotaan tuotekonsepteista ja muista esille nousseista asioista. Yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa tullaan jatkamaan työpajojen järjestämisessä.

Lisätietoja
Maarit Mäki
maarit.maki@luke.fi