Avainsana arkisto

ArtikkelitKansi

Uusi opas avuksi lähi- ja luomuruoan hankintaan DPS-hankintajärjestelmällä

DPS on lyhenne sanoista dynamic procurement system eli dynaaminen hankintajärjestelmä. Motiva on julkaissut kesäkuussa oppaan dynaamisen hankintajärjestelmän käytöstä elintarvikehankinnoissa. DPS:n käyttöönottoa elintarvikehankinnoissa on valmisteltu Suomessa useammassa hankintoja tekevässä organisaatiossa kuluneen vuoden aikana. Näillä hankkijoilla motiivina on ollut erityisesti toive lähiruoan...

Maakunnista

Kesäksi kuunneltavaa – maakuntien ruokapodcasteja

Ruoka on monipuolinen puheenaihe. Maakunnissa toimivat kehittämishankkeet ovat lähteneet avaamaan ruokaan liittyviä asioita monesta eri näkökulmasta. Parhaillaan podcast-sarjat pyörivät sekä Pohjanmaalla että Satakunnassa, mutta myös parin vuoden takaiset Etelä-Savon ja Pirkanmaan tallenteet ovat edelleen kuunneltavissa. Pohjanmaan podcast-sarjaa toteuttaa Kvarken Plate...

Uutiset

Keskustelua ruokajärjestelmästä -blogisarja on pyörähtänyt käyntiin

Maa- ja metsätalousministeriön uudessa blogisarjassa käsitellään ruokajärjestelmän kestävyyttä ja kannattavuutta. Blogisarja liittyy ministeriön hallitusohjelman mukaiseen Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuuteen. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä, millainen on Suomen ruokajärjestelmä vuonna 2040 ja miten sinne päästään. Tähän mennessä kirjoituksissa on...

Artikkelit

Ruokapalveluissa on tavoitteita ja tahtoa ruokahävikin vähentämiseen

Suomi on sitoutunut vähentämään elintarvikejätteen määrää puolella vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi eivät koske pelkästään ruokapalveluita, mutta toimialan laajuuden vuoksi sen merkitys on suuri. Ruokapalveluissa syntyy Luonnonvarakeskuksen mukaan ruokahävikkiä noin 61 miljoonaa kiloa vuosittain. Erityisen tärkeänä nähdään jätteeksi päätyvän...

Artikkelit

Uusi pk-yrityksen riskienhallinta elintarvikealalla -työkirja auttaa liiketoiminnan riskeihin ja kriiseihin varautumisessa

Yritystoiminta millä tahansa toimialalla sisältää aina riskejä. Korona-pandemian aiheuttaman kriisin jälkeen elintarvikealalla havahduttiin siihen, että alan pk-yrityksissä riskienhallintaa ja varautumissuunnittelua tulisi kehittää. Luonnonvarakeskuksen uusi Pk-yrityksen riskienhallinta elintarvikealalla -työkirja sisältää työvälineitä tähän tarpeeseen. Yritystoiminta tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja sen vastapainoksi riskejä,...

Artikkelit

Työkalut edistävät lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamalleja

Hankkeessa on kehitetty kaiken kaikkiaan 12 erilaista työkalua, jotka on jaettu neljään kategoriaan: digitaaliset työkalut, viestintämateriaalit, koulutusmateriaalit ja oppaat tapahtumien järjestämiseksi. Kaikki työkalut ovat vapaasti saatavissa hankkeen www-sivujen kautta. Työkalut on käännetty 12 eri kielelle, myös suomeksi. agroBRIDGES työkalut Digitaalisista...

Uutiset

Muutosjoustavuuspolku vahvistaa yrityksien muutoskyvykkyyttä

Muutoskyvykkyys viittaa yrityksen kykyyn ennakoida, sopeutua ja löytää uusia toimintatapoja vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Se on erittäin tärkeä ominaisuus, joka auttaa pk-yrityksiä uudistumaan, menestymään pitkällä aikavälillä ja pysymään kilpailukykyisinä. – Muutoskyvykäs yritys -hankkeen aikana tuotettu kokonaisvaltainen ja systeemiajattelua hyödyntävä Muutosjoustavuuspolku vahvistaa...

Artikkelit

Reiluustyökalu tukee reilun ruokamurroksen edistämistä

Ruokamurros eli ruokajärjestelmän muuttaminen ekologisesti kestäväksi on kriittisen tärkeää, jotta ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen onnistuvat.* Vaadittavan mittaluokan muutoksiin liittyy myös olennaisesti kysymys oikeudenmukaisuudesta. Ympäristötoimilla on aina myös ei-tarkoitettuja sivuvaikutuksia, jotka voivat jakautua epätasaisesti ja voimistaa eriarvoisuutta. Ruokajärjestelmällä...

Artikkelit

Ruokapalveluiden vastuullisuuden edistämisessä apuna vastuullinenruokapalvelu.fi -sivusto

Meillä on ilo kertoa, että Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa tehty vastuullinenruokapalvelu.fi -sivusto avautuu 21.9.2023. Kolmen vuoden kehitystyön aikana on valmistunut kaikille ruokapalveluille soveltuva uusi työkalu, jolla ruokapalvelut voivat selvittää oman toimintansa vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet ja tehdä vastuullisuussuunnitelman. Ohjelman avulla...

Artikkelit

Työväline matkailuyrityksille omaleimaisuuden ja erityisyyden edistämiseen

Oletko sulkenut silmäsi ja kuunnellut miltä yrityksesi asiakastiloissa kuulostaa? Miten kuvailisit ympäristösi äänimaailmaa ja mitä haluaisit sen ilmentävän? Onko aistiympäristössä kehitettävää, korjattavaa tai vahvistettavaa? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin ja moniin muihin seikkoihin opastaa Paikan tuntu -itsearviointityökalu kiinnittämään huomiota. Itsearviointityökalu perustuu...

1 2 3
Sivu 1 / 3