Artikkelit

Kiinnostaako riistan liha? – Riistan lihan myynnin opas myyjille ja ostajille on valmistunut

1.55TLukenut

Luonnonvarainen riistan liha kiinnostaa niin kuluttajia, kauppoja kuin ravintoloitakin. Riistakannan kasvaessa myös metsästysseuroilla ja -seurueilla on halukkuutta myydä tarkastamatonta riistan lihaa suoraan kuluttajille ja vähittäismyyntiin. Juuri valmistuneessa Riistan lihan myynnin oppaassa kerrotaan, mitä asioita tulee ottaa huomioon myytäessä ja ostaessa tarkastamatonta luonnonvaraista riistan lihaa.

Kuva: Petteri Mäntysaari

Suomalainen riistan liha on tutkitusti terveellistä ja sitä on turvallista ostaa, koska riistan terveyttä seurataan jatkuvasti. Tästä syystä jo vuodesta 2012 on luonnonvaraisen riistan lihan myymiselle ja ostamiselle ollut aiempaa enemmän helpotuksia ja vähemmän byrokratiaa. Erityisesti valkohäntäpeuran kannan kasvu läntisessä ja eteläisessä Suomessa on luonut paineita kannan vähentämiseen. Samalla on syntynyt tarve löytää metsästetylle saaliille markkinat.

Hyvinvointia riistasta – Välmående av Vilt -hankkeessa on yhteistyössä Ruokaviraston, MTK:n, SLC:n, Suomen Riistakeskuksen, Metsästäjäliiton sekä metsästysseurojen kanssa tehty Riistan lihan myynnin opas. Oppaan tarkoituksena on helpottaa sekä metsästäjiä että ostajia tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myynnissä ja ostamisessa.

Riistan lihan myynti oppaassa kerrotaan metsästäjille muun muassa elintarvikehuoneiston minimivaatimuksista, myynnin suunnittelusta, valvonnasta koulutusvaatimuksista sekä jäljitettävyydestä ja kirjanpidosta. Metsästysseurat ja metsästäjät voivat myydä tarkastamatonta luonnonvaraista riistan lihaa suoraan kuluttajille, ravintoloihin ja kauppoihin koko Suomen alueella ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta, kuten lahtivajasta. Nykyisin yhä useampi metsästysseura onkin tehnyt ilmoituksen omasta lahtivajastaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Ravintoloille, kaupalle ja ammattikeittiöille oppaassa on oma Ostajan tietolaari osuus. Monet ostajat tarvitsevat lisää tietoa tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan hankinnasta, kuten keneltä tarkastamatonta riistan lihaa voi ostaa ja minkälaisia dokumentteja tarvitaan sekä kuuluuko tarkastamattoman riistan lihan myynti elintarvikevalvonnan piiriin.

Kuluttajat ovat hankkeessa tehtyjen kyselyiden mukaan hyvin kiinnostuneita hankkimaa kotimaista luonnonvaraista lihaa riistan lihaa suoraan metsästäjiltä. He mieltävät riistan lihaa kalliiksi, mutta kotimaiseksi ja kestävästi kasvaneeksi vaihtoehdoksi. Pura ym. (2019) selvityksen mukaan myös ravintolat ovat kiinnostuneita tarjoamaan tulevaisuudessa kotimaisesta riistan lihasta valmistettuja annoksia asiakkailleen yhä enemmän. Innostuneille laatutietoisille ravintoloitsijoille riistanlihan hintakaan ei ole kovin olennaista, kun luodaan kilpailuetua ruokailuelämyksillä.

Kuluttajilla, ravintoloilla sekä metsästäjillä on haasteita löytää toisensa, koska luonnonvaraista riistan lihaa ei aiemmin juurikaan ole ollut markkinoilla. Riistan lihan myynnin oppaalla sekä hankkeen avulla pyritään saamaan luonnonvaraista riistan lihaa kaikkien ulottuville nykyistä enemmän.

Tutustu oppaaseen: Riistan lihan myynnin opas:
https://aitojamakuja.fi/riistan-lihan-myynnin-opas-on-julkaistu/

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myynnin opas on toteutettu osana Hyvinvointia Riistasta – Välmående av Vilt -hanketta. Hanketta koordinoi Yrkeshögskolan Novia (AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi), joka toteuttaa hanketta yhdessä Suomen Riistakeskuksen, Varsinais-Suomen Riistakeskuksen, Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors:n ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

Kirjoittaja
Leena Erälinna
Turun yliopiston Brahea-keskus
leena.eralinna@utu.fi

Lähteet:
Pura M., Liewendahl H., Fred M. (2019) ”Viltkött direkt från jägarna? Riistanlihaa suoraan metsästäjältä? Kartläggning av flaskhalsar i inköpsprocessen i HoReCa sektorn i Finland” Novia Publikation och produktion, serie R: Rapporter, Vasa, Finland