Artikkelit

Lähiruokadialogilla päivittäistavarakaupan prosesseihin

Tuotepuutteet kaupan hyllyllä eivät palvele asiakkaita, kauppaa eivätkä tavarantoimittajia.
534Lukenut

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle hanke pureutui lähiruoan ja päivittäistavarakaupan arvoketjuun. Teema on hyvin merkittävä, kun pohditaan suomalaisten kuluttajien ruoan ostospaikkoja.

Ongelmista tarpeiden määrittelyyn

Idea aiheeseen tuli todellisesta tarpeesta yhteistyökumppanin kautta. Kauppojen prosessien kehittämiseen keskittynyt Kauppavalmennus Oy kertoi, miten kaupat ovat joutuneet pohtimaan tavarantoimitusketjujaan koronapandemian puhkeamisen aikana. Päivittäistavarakauppa tarvitsee varmat hankintaketjut, myös poikkeusolosuhteissa. Kaupan näkökulmasta pienten lähiruokayritysten toimitusvarmuus perustuu lyhyisiin tuotantoketjuihin ja yrittäjävetoisuuteen. Lähiruokatuottajilta ostamisessa oli kuitenkin kaksi merkittävää ongelmaa:

  • Lähiruokatuottajilta tilattavat tilausmäärät perustuvat kaupan arvioihin, eivät tilastolliseen seurantaan, koska pienet yritykset eivät ole kaupan automaattisessa tilausjärjestelmässä. Heiltä on tilattava puhelimella tai asetettava jopa kiinteät viikoittaiset tilausmäärät eli niin sanotut runkotilaukset.
  •  Lähiruokatuottajien toimitusrytmi on yleensä harva, koska he tuovat tuotteet itse kauppaan. Kauppojen on helpompi varmistaa saatavuus kauppojen keskustukkujen logistiikan kanssa toimivilta yrityksiltä.

Poikkeavat tilaustavat, sopivien tilausmäärien selvittäminen ja harvemmat toimitusrytmit erityisesti lyhyen päiväyksen tuotteissa voivat aiheuttaa hävikkiä ja toistuvia tuotepuutteita, jolloin sekä lähiruokatuottajalta että kaupalta jäävät myyntieurot saamatta.

Otimme yhteyttä muutamiin lähiruokatuottajiin, kaupan edustajiin, kehittäjiin ja rahoittajaan. Viesti oli kaikilta samansuuntainen: lähiruoan saatavuudessa päivittäistavarakaupoista olisi parannettavaa, erityisesti lähiruokatuottajien ja kauppojen välisessä yhteistyössä sekä prosesseissa.

Yhteistyötä rakennettiin monialaisesti ja suunnitelmallisesti

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä oli 2019 alusta lähtien rakennettu Food&Beyond yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä. Siinä keskiössä on laaja-alaisuus, verkostoyhteistyö sekä ruokajärjestelmän muutosten seuranta. Lisäksi VTT:llä on tehty paljon kehittämistyötä yhdessä kuluttajien kanssa. VTT lähti yhteistyökumppaniksi ja toi mukaan kuluttajanäkökulman. Näin syntyi hankeidea ja sen toteuttamiselle toimintamalli:

  • selvitetään tarkemmin nykytilanne sekä kuluttajan, lähiruokatuottajan että kaupan näkökulmasta
  • tarkennetaan ongelmakohdat yhdessä toimijoiden kanssa, mihin keskitytään
  • kokeillaan ja opitaan, miten asioita voidaan parantaa
  • dokumentoidaan tulokset

Yksi mielenkiintoinen toteutustapa oli VTT:n kehittämä makethon-tyyppinen kuluttajainnovaatiotyöpaja. Kuluttajien, kaupan sekä tuottajien tuominen samaan pöytään oli antoisa kokemus kaikille osapuolille. Osapuolten välillä päästiin aitoon dialogiin; kaikki oppivat toinen toisiltaan, kun kuluttajat innovoivat annettujen aiheiden pohjalta kaupoille uusia palveluratkaisuja lähiruoan saamiseksi kauppaan. Kaupan ja tuottajien edustajat toimivat työpajassa sparraajina ja kuluttajat ideoijina.

Kuluttajainnovaatiotyöpaja syksyllä 2021, missä kuluttajat innovoivat uusia lähiruokapalveluideoita kaupoille.

Käytännön kokeiluista tulosten koontiin

Monialainen toimijoita kuunteleva toteutusmalli osoittautui erinomaiseksi tavaksi kartoittaa perimmäiset haasteet. Laaja kuluttajakysely sekä puolistrukturoidut haastattelut lähiruokatuottajien sekä kauppojen kanssa nostivat esiin kehittämistarpeita, joita vielä ryhmäkeskusteluissa tarkennettiin. Ideoita ja kokeiluaihioita syntyi valtava määrä. Ongelmaksi nousi kuitenkin konkreettiset kokeilut, joihin olisi tarvittu sekä kauppa että lähiruokatuottajat. Helpommin onnistuivat kokeilut, joissa oli vain yksi osapuoli, tietoa oli riittävästi saatavilla ja pidempiaikainen seuranta oli mahdollista.

Esille nostettujen kehittämiskohteiden, kokeilujen ja ideoiden toivotaan auttavan kauppojen ja lähiruokatuottajien yhteistyötä. Paikallinen tarjonta ja lähiruoka kiinnostavat kuluttajia. Koko arvoketjun ymmärrystä ja vuoropuhelua, kuluttajasta kauppaan, tarvitaan toimivien toimintatapojen ja lähiruoan saatavuuden edistämiseksi.

Tuloksista koottu opas julkaistaan alkuvuonna 2023. Päätöstilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa 14.2.2023.

Kirjoittaja
Sanna Lento
projektipäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu

Kuvat: Sanna Lento ja opiskelija, Hämeen ammattikorkeakoulu


Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle hankkeen toteutus on saanut rahoitusta maaseuturahastosta. Osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Kauppavalmennus Oy.