Artikkelit

Elintarvikkeiden kehittämistä kuluttajaa kuunnellen

PREMIUM-kuluttajapanelistit arvioimassa tuotteita. Kuva Elina Huhta, SeAMK.
355Lukenut

Kuluttajat ovat usein elintarvikkeiden tuotekehitysprosessissa alihyödynnetty voimavara. Uusien, erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä kehitettyjen elintarvikkeiden epäonnistumisprosentti on valitettavan korkea. Tämä johtuu siitä, että kuluttajaa ei kuunnella riittävästi tuotekehityksen eri vaiheissa. Kuluttajat harvoin johtavat uusien tuotteiden kehittämisprosessia, sillä heidät otetaan mukaan vasta jo kehitetyn tuotteen loppuhyväksyntään tai kun tehdään viimeisiä pieniä parannuksia tuotteeseen ennen sen lanseerausta.

Tässä ruoka-alan yrityksillä on siis kehittymisen paikka; miten huomioida potentiaalisten ostajien tuotteeseen liittämät mielikuvat, tarpeet ja halut? Entä miten soveltaa tietoa omaan tuotteeseen niin, että siitä tulisi kuluttajien silmissä erityisen erottuva? Yritysten kuluttajatuntemuksen lisääminen ja kuluttajan toiveiden parempi huomiointi voi nimittäin olla ruokatuotteen menestymisen avain elintarvikkeiden välisessä kovassa kilpailussa.

Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssissa tätä haastetta on lähdetty ratkomaan aluekehityshankkeen voimavaroin. PREMIUM – erityisen erottuvat elintarvikkeet -hankkeen toimenpiteiden avulla maakunnan ruoka-alan pienille yrityksille tarjotaan työkaluja ja mahdollisuuksia huomioida kuluttajat tuotekehityksessä entistä paremmin. PREMIUM-hankkeen toimenpiteet rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2022–2023. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada markkinoille kuluttajia aidosti kiinnostavia erityisen erottuvia, korkeamman lisäarvon elintarvikkeita.

SeAMKilaiset kuluttajapanelisteina

Seinäjoen ammattikorkeakoululla on käytettävissään suuri vaikuttajafoorumi; yli viidestätuhannesta opiskelijasta ja henkilökunnan jäsenestä koostuva heterogeeninen kuluttajapaneeli. Ihan ensimmäiseksi tehtäväkseen lukuvuoden alettua, tämä SeAMKin oma PREMIUM-kuluttajapaneeli äänesti mielestään kiinnostavimmat kymmenen elintarviketuotetta mukaan hankkeen kehittämistoimenpiteisiin.

Äänestyksessä ehdolla oli vasta idea-asteella olevia tuotteita, mutta myös jo myynnissä olevia, yrittäjän mielestä kehittämistä kaipaavia tuotteita. Kymmenestä jatkoon päässeestä tuotteesta enemmistö on täysin uusia, luonnontuotteisiin perustuvia ruoka- ja juomatuoteideoita. Myös erityisesti eteläpohjalaisista raaka-aineista valmistetut valmisruokatuotteet herättivät kuluttajien kiinnostuksen ja kirvoittivat isot äänisaaliit.

Nämä kuluttajien kiinnostavammaksi äänestämät kymmenen tuotetta pääsivät siis mukaan hankkeessa käynnistetylle PREMIUM-polulle. Tuotteet valmistavat yritykset saavat julkista tukea, jonka avulla ne voivat kehittää tuotteensa erityistä erottuvuutta yhdessä valittujen asiantuntijoiden kanssa. Tuotekohtaisten kehittämistoimenpiteiden pitää liittyä joko tuotekehitykseen, esimerkiksi reseptiikan hiomiseen tai tuotteen markkinointiin, kuten vaikkapa brändin kirkastamiseen.

Kuluttajapalautteen avulla luodaan erityistä erottuvuutta

PREMIUM-kuluttajapaneeli on antanut näille tuotteille kehittämisideoita ja -palautetta jo useampaan kertaan kuluneen syksyn aikana. Tätä palautetta yritykset hyödyntävät hankkeen tarjoamien asiantuntijoiden kanssa tekemässään tuotekohtaisissa kehittämistoimenpiteissä.

Esimerkiksi pelkkiin mielikuviin pohjautuvaa tuotekohtaista palautetta kerättiin heti ensimmäisessä kuluttajaäänestyksessä. Syksyn aikana on järjestetty myös iso aistinvaraisen arvioinnin tapahtuma, jolloin panelistit pääsivät maistamaan tuotteita ja arvioimaan esimerkiksi niiden makua ja rakennetta. Tällöin monesta tuotteesta oli esillä ensimmäiset, juuri tätä tapahtumaa varten valmistetut testiversiot.

Myös PREMIUM-minihackathonissa monialaiset opiskelijatiimit ”myllyttivät” näitä tuotteita ja pyrkivät löytämään ratkaisuja yrityksen itse valitsemaan tuotekohtaiseen haasteeseen. Samalla osallistujat pääsivät jälleen maistamaan ja testaamaan tuotteita, joten lisää kuluttajapalautetta ja kehittämisideoita ropisi yritysten palautearkkuihin.

Opiskelija ratkomassa PREMIUM-minihackathonin haastetta. Kuva Merja Mäkipelkola, SeAMK.

Tulevan kevään aikana on suunnitteilla toinen aistinvaraisen arvioinnin tapahtuma. Tällöin PREMIUM-polulle valitut yritykset voivat saada kuluttajapalautetta tuotteensa seuraavasta versiosta, mutta myös muilla yrityksillä on mahdollisuus testauttaa ja maistattaa tuotteitaan kuluttajilla. Lisäksi kaikille ruoka-alan yrityksille järjestetään maksuttomia työpajoja, jotka pureutuvat muun muassa kuluttajakäyttäytymiseen, ruoka-alan trendeihin, erottuviin pakkausratkaisuihin ja muihin keinoihin, joilla omasta tuotteesta saadaan erityisen erottuvia.

Kohti kaupan hyllyä

Erilaisilta kuluttajilta kerätyt tuotekohtaiset mielipiteet ja palautteet ovat pienille yrityksille arvokasta materiaalia. Saatu palaute avaa eri kohderyhmien ajatuksia ja tuotteesta syntyviä mielikuvia antaen suuntaviivoja tuotekehitykselle.

Ellei tuote sellaisenaan miellytä kuluttajien enemmistöä, yrityksen kannattaa vakavissaan harkita tuotteessa epämiellyttäväksi koettujen ominaisuuksien muuttamista. Vain näin voidaan varmistaa, että tuote lanseeraamisen jälkeenkin löytää tiensä kaupan hyllyltä kuluttajan ostoskoriin ja sieltä lautaselle.

Mielenkiinnolla jäädän odottamaan, millaisia tuotteita PREMIUM-polulta lopulta valmistuu ensi kesään mennessä. Ehkäpä jo kuluttajapaneelin kautta nämä Ruokaprovinssissa tuotetut ruoat ja juomat tulevat monelle tutuiksi ja päätyvät toivottavasti sen siivittäminä mahdollisimman monen ruokapöytään ympäri Suomea.

Lisätietoja PREMIUM-hankkeesta

Kirjoittaja

Elina Huhta, Seinäjoen ammattikorkeakoulu