Maakunnista

Laari Lähiruokapiste toimii Kupittaalla yhteistyössä K-Citymarketin kanssa

Laari Lähiruokapisteen kontti on ollut Kupittaalla lokakuun 2022 alusta alkaen ja se sijaitsee siellä helmikuun 2023 loppuun asti. Kuva Ellinoora Havaste.
287Lukenut

Laari Lähiruokapiste on uudenlainen lähiruoan ostopaikka, joka toimii niin, että asiakas tilaa haluamansa tuotteet Laarin verkkokaupasta ja tuottajat toimittavat tilausten perusteella tuotteet Laarin miehittämättömään konttiin. Asiakas noutaa tilaamansa tuotteet Laarin kontista noutopäivänä. Kontin ovi toimii älylukolla, eli tuottajat ja asiakkaat pääsevät verkkokaupan kautta avaamaan lukon.

Laari Lähiruokapisteen pilotoinnin toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Turun kaupungin yhteinen Food Hub -elämystorihanke, joka on saanut rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta. Laarin pilotointi osana hanketta jatkuu elokuulle 2023, jonka jälkeen tavoitteena on se, että Laarin toiminta jatkuu jonkun muun tahon toimesta. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa paikallisten elintarvike- ja matkailuyritysten myynti- ja jakeluverkostoja sekä lisätä lähiruokatuotteiden ja niiden oheispalveluiden vaivatonta saatavuutta Turun kaupunkiympäristössä. Tavoitteena on myös synnyttää uusia yhteisiä tuotteita ja elämyspalveluita.

Noutopiste ja digitaalinen verkkokauppa ovat toimineet hyvin, valikoimaa kaivataan lisää

Laari Lähiruokapisteen tuottajat hinnoittelevat tuotteet itse, ja asiakas näkee verkkokaupasta läpinäkyvästi, kuinka paljon hinnasta menee tuottajalle, veroihin ja maksuliikenteeseen. Tästä on saatu positiivista palautetta asiakkailta niin kyselyissä kuin somessakin. Kuluttajia kiinnostaa tällä hetkellä kovasti se, että lähituotteita ostaessaan he todella auttavat suoraan niiden tuottajaa.

Hankkeessa on tehty tähän mennessä kolme asiakastarvekyselyä. Näiden tarkemmat tulokset julkaistaan erillisellä raportilla. Asiakaskyselyissä kysyttiin tuotetoiveita ja kehittämisideoita sekä kartoitettiin, millaisia muita palveluita asiakkaat haluaisivat. Laarin toimintaa on jo kehitetty kyselyiden tulosten pohjalta ja kehittäminen jatkuu koko hankkeen ajan. Kyselyiden tuloksia jaetaan myös Laarin yrittäjien kanssa, jotta he voivat asiakaskokemusten perusteella esimerkiksi tehdä muutoksia tuotetarjontaan tai pakkauskokoihin.

Laarin toiminnassa on mukana 21 tuottajaa. Valikoimasta löytyy esimerkiksi härkäpaputuotteita ja myllytuotteita. Tuotevalikoima vaihtelee sesongin mukaan. Kuva Mirka Olin.

Yleinen palaute on ollut hyvin positiivista ja käytännön asiat kuten oven avaus ja tilaaminen ovat sujuneet ilman suurempia ongelmia. Suurimmat kehittämiskohteet asiakkaiden mielestä ovat olleet valikoiman laajentaminen, tarkempien ohjeiden kirjaaminen tuotteisiin ja oven avaaminen koodilla. Valikoimaa on pyritty jatkuvasti laajentamaan ja se vaihtelee myös sesongin mukaan. Yrittäjiä on myös ohjeistettu lisäämään käyttövinkkejä pakkauksiin ja verkkokauppaan. Asiakkaat toivoivat tuoreita leipiä Laarin valikoimaan, joten leipien toimitusajat siirrettiin myöhemmäksi. Nyt leivät toimitetaan noutopäivän aamulla. Tämä on ollut sekä asiakkaille että yrittäjille toimiva ratkaisu.

Siirreltävä noutopiste matkasi Puutorilta K-Citymarketin pihalle

Laari Lähiruokapiste aloitti toimintansa keväällä 2022 Turun Puutorilla ja siirtyi syyskuun lopulla Kupittaan K-Citymarketin pihalle, jossa se on helmikuun 2023 loppuun asti. Hankkeen aikana on tarkoitus kokeilla Laarin toimintaa vielä kolmannessa paikassa Turun kaupunkiympäristössä. Sijainnin vaihtelulla on tarkoitus selvittää, kuinka suuri merkitys sijainnilla on esimerkiksi myyntiin ja asiakaskokemukseen.

Laarin uudella sijainnilla Kupittaan K-Citymarketin pihalla on ollut positiivista vaikutusta Laarin toimintaan. Myynti kasvoi kesän suvantovaiheen jälkeen ja uusia rekisteröityneitä asiakkaita on tullut paljon. Kupittaalla on ohikulkuliikennettä huomattavasti enemmän kuin Puutorilla. Monilla ohikulkijoilla on myös valmiiksi ruoka mielessä, kun he käyvät asioimassa K-Citymarketissa. Tällä voi olla vaikutusta kiinnostuksen heräämiseen.

Vaikka Laari toimii edelleen itsenäisenä toimijana, on yhteistyötä K-Citymarketin kanssa hyödynnetty markkinoinnissa. He ovat mainostaneet Laarin toimintaa omissa some-kanavissaan, mikä on tuonut paljon näkyvyyttä Laarille. Yhteistyö on tähän mennessä sujunut hienosti ja toivon mukaan on tuonut molemmille uusia asiakkaita.

Laari Lähiruokapiste tekee tiivistä yhteistyötä Herttoniemen Ruokaosuuskunnan kanssa, jonka kehittämä ekompi.net -verkkokauppa-alusta on käytössä myös Laarin toiminnassa. Herttoniemen Ruokaosuuskunta vetää pääkaupunkiseudulla foodhubia Uudenmaan ruoka. Hanketiimi vieraili marraskuussa Helsingissä tutustumassa toimintaan. Vierailulta saatiin hyviä vinkkejä myös Laarin toiminnan kehittämiseen. Yksi markkinointi-idea otettiin heti toteutukseen – teetettiin Laarin yrittäjistä kuvia kontin sisälle. Kuvilla saadaan toivottavasti Laarin yrittäjät lähemmäs asiakkaita myös kontissa.

Uudenmaan Food Hubin vierailulta saatiin idea tuottajajulisteiden teettämiseksi. Toiveena on saada tuottajat lähemmäs kuluttajia muuten ilman asiakaskohtaamista tapahtuvaan myyntiin. Kuva Mirka Olin.

Pienelle yrittäjälle Laari Lähiruokapiste tarjoaa mahdollisuuden kilpailukykyisiin hintoihin ja mahdollistaa uutta yhteistyötä

Laari Lähiruokapisteen toiminnassa on tällä hetkellä mukana 21 varsinaissuomalaista yritystä. Laarin toiminta alkoi 16 yrityksen kanssa, eli toiminnan alettua mukaan on tullut 5 uutta yritystä. Yrityksiä on mukana niin läheltä kuin kauempaakin – esimerkiksi Laitilasta, Paimiosta, Kaarinasta, Vehmaalta, Maskusta, Kemiöstä, Salosta ja Turusta. Suurin osa yrityksistä on mikroyrityksiä ja työt tehdään pääsääntöisesti perheen voimin. Pienet perheyritykset kiinnostavat myös asiakkaita ja tällaisia yrityksiä halutaan tukea. Kaikki yritykset eivät ole mukana jokaisessa toimituksessa ja tuotevalikoima vaihtelee myös sesonkien mukaan. Tuotevalikoimassa on ollut muun muassa vihanneksia, leipiä, kananmunia sekä härkäpapu-, liha-, hunaja- ja myllytuotteita.

Laari Lähiruokapisteen toiminnassa mukana olevat yrittäjät pitävät Laarin konseptista ja ovat kokeneet sen helppona myyntikanavana. Yrittäjät kokevat, että Laarissa tuotteiden hinnat ovat hyvin kilpailukykyisiä, ja he toivovat myös asiakkaiden näkevän tämän. Myös yrittäjät arvostavat hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Laarin yrittäjät ovat korostaneet yhteistyön tärkeyttä kaikessa uudessa toiminnassa ja osa onkin hankkeen aikana jo alkanut suunnitella erilaisia yhteistyökuvioita.

Yrittäjien välistä yhteistyötä on jo tehty Laarin toimituksissakin. Osa on järjestänyt yhteisiä kuljetuksia tuotteille. Monet Laarin yrittäjistä toimivat Turun keskustan ulkopuolella ja heillä voi olla pitkäkin matka tuoda tuotteita Laarin kontille, joten yhteiskuljetukset ovat olleet monelle suuri apu.

Uuden palvelun vakiintuminen vie aikansa, vaikka kanta-asiakkaitakin on jo syntynyt

Uusien ruoan myyntikanavien alku on hidasta ja myyntihuippu ei tapahdu heti. Markkinointi ja oikean kohderyhmän löytäminen on tärkeintä asiakaskunnan kasvattamisessa. Muuttuvat maailmantilanteet vaikuttavat varmasti ihmisten ostotottumuksiin ja ostoprioriteetteihin. Monille helppous on ruoassa tärkeä tekijä, mikä voi lähiruoassa helposti olla este, kun tuotteita ei ole pitkälle jalostettu. Kuitenkin Laarinkin valikoimassa pyritään pitämään tuotteita, joita on helppo käyttää. Uuden opettelu on hidasta ja osalle ihmisistä kynnys etenkin ruokaa ajatellessa.

Laari Lähiruokapisteen toiminnassa on jo muutamia kanta-asiakkaita, jotka ovat tehneet tilauksia alusta asti. Osalle asiakkaista kontin siirto ei ollut hyvä asia, mutta toisille uusi sijainti on toiminut vielä paremmin kuin aiempi. Laarille on siis kysyntää Turussa monella alueella ainakin tietylle joukolle. Seuraavaa sijaintia mietittäessä onkin tärkeää ottaa huomioon niin asiakkaiden kuin yrittäjienkin toiveet. Mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus sijainnilla lopulta tulee olemaan, kun katsotaan kokonaiskuvaa kaikista eri sijainneista.

Kirjoittaja
Laura Varjotie
Turun yliopiston Brahea-keskus