Artikkelit

Joustava elintarvikelainsäädäntö

Kalakukkoja valmistavissa laitoksissa voidaan vaatimuksia keventää.
1.24TLukenut

Elintarvikelainsäädännössä on vaatimuksia elintarvikkeiden valmistuksen hygienialle sekä tuotantoon käytettäville tiloille, laitteille ja välineille. Joustavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta soveltaa näitä vaatimuksia joko kevennettynä tai siten, että joitakin vaatimuksia ei lainkaan sovelleta.

Joustavuutta on mahdollista käyttää, jos yrityksen toiminta on vähäriskistä, tuotanto on pientä, yritys valmistaa perinteisiä elintarvikkeita tai sijaitsee syrjäisellä paikalla. Elintarvikkeiden on oltava turvallisia eikä kuluttajaa saa johtaa harhaan, vaikka helpotuksia käytetään.

Elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuudet -hanke

Evira selvitti elintarvikelainsäädännön joustavuuden mahdollisuuksia yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoitti hanketta.

Hankkeessa kerättiin tietoa käytössä olevista joustoista ja selvitettiin mahdollisuuksia käyttää joustavuutta nykyistä enemmän. Helsingin yliopisto selvitti, minkälaisia joustoja pienteurastamoiden omavalvontaan voisi soveltaa.

Joustavuuden käyttöä voitaisiin Suomessa laajentaa ja yhdenmukaistaa. Erityisesti syrjäisillä alueilla sijaitsevien yritysten ja perinteisiä elintarvikkeita valmistavien yritysten mahdollisuudet helpotuksiin tulisi selvittää. Yritysten toimintaedellytyksiä voidaan mahdollisesti parantaa, kun joustavuutta käytetään laajemmin.

Hankkeessa esille tulleet esimerkit joustavuudesta käytetään hyödyksi Eviran ohjeissa. Ohjeistusta tarvitaan, jotta valvonta olisi yhdenmukaista.

Tietoa joustavuudesta:
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/elintarvikelainsaadannon-joustavuus/

Lisätietoja hankkeesta
Auli Vaarala, auli.vaarala@evira.fi

Lisätietoja joustavuudesta
Carmela Hellsten, carmela.hellsten@evira.fi

 


Joustavuus yrittäjän näkökulmasta

  • Koskee etenkin pienimuotoista toimintaa ja perinteistä valmistusta
  • Kun riskit tunnetaan ja elintarvikkeet ovat turvallisia, voidaan vaatimuksia keventää
  • Eviran ohjeissa on esimerkkejä, joissa vaatimukset ovat vähäisemmät

Yrittäjällä on aktiivinen rooli

  • Yrittäjä suunnittelee itse toimintatapansa
  • Yrittäjä esittää valvojalle suunnitelmansa
  • Valvoja arvioi, pystyykö yrittäjä esittämällään tavalla tuottamaan turvallisia elintarvikkeita
  • Valvoja voi tämän jälkeen sallia uuden toimintatavan käyttöönoton