Maakunnista

Kokemuksia ja palautetta ruokamatkailuhankkeista Pohjois-Pohjanmaalla

Kuva: Arja Keränen
1.18TLukenut

Pohjoinen ruoka ja matkailu sekä Uutta ruokaa Pohjolasta

Kolmen vuoden aikana kahdessa Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, ProAgria Oulun kehittämishankkeessa on edistetty pohjoispohjalaisten pienten elintarvike- ja matkailuyritysten verkostoitumista, vertaisoppimista, yritysten kehittämistoimia, kuten yrittäjän osaamisen lisäämistä ja tuotteiden ja palveluiden tuotekehitysyhteistyötä.

Hankkeissa toimenpiteinä on järjestetty yrittäjien toivomista teemoista muun muassa infotilaisuuksia, pienryhmävalmennuksia, miniseminaareja, työpajoja, tuote-esittelyitä. Lisäksi alueiden yritysryhmät ovat esitelleet ja testauttaneet alueensa erityispiirteisiin ja luonnon raaka-aineisiin pohjaavia elämyksellisiä tuotteitaan ja palveluitaan yhteistyössä järjestetyissä ruokamatkailutapahtumissa.

Tehokkaimmaksi vertaisoppimisen keinoksi yrittäjät kokivat yritysvierailut ja benchmarkingmatkat kotimaassa ja ulkomailla. Matkoilta kotiintuomisina monet saivatkin kosolti uusia ideoita oman toiminnan kehittämiseen sekä uusia kumppanuuksia ja asiakkuuksia. Yhteistyö on lisääntynyt pohjoispohjalaisten elintarvike- ja matkailualan yrittäjien kesken sekä Pohjois-Ruotsin elintarvike- ja matkailuyrittäjien kanssa. Hankkeiden aikana on toteutettu mentorointia ainakin mehiläistarhauksessa ja ohjelmapalveluiden tuotekehityksessä. Hankkeiden järjestämissä kohtaamisissa on alkunsa saaneet myös monet henkilökohtaiset ystävyyssuhteet. Osa hankkeen aikana muodostuneista yrittäjien vertaisryhmistä haluaa jatkaa tapaamisia ja yhteistyötä vielä hankkeiden päätyttyäkin.

Monet elintarviketuotteet ovat saaneet uusia jälleenmyyntipaikkoja vähittäis- ja tukkukauppoihin, ravintoloihin sekä matkailuyrityksiin. Pohjoiset arktiset maut – Northern Arctic Flavours -menuyhteistyössä alueen tuottajien raaka-aineet ovat päätyneet oululaisten ravintoloiden ruokaosaamisen kautta paikallisille ja matkailijoille makuelämyksiksi. Tätä menuyhteistyötä ravintolat haluavat jatkaa tulevaisuudessa jollakin tavalla, sillä pohjoisissa raaka-aineissamme ja osaamisen jalostamisessa on paljon mahdollisuuksia.

Ruokamatkailun tuotteistamisessa voidaan tehdä laajalla toimialarintamalla yhteistyötä, kun tavoitteena ovat elämykselliset ja ainutlaatuiset ruokamatkailutuotteet – ruoka ja majoitus ovat pieni osa laajempaa palvelukokonaisuutta. Naapurimaissa tässä yhteistyössä oltiin pidemmällä kuin meillä. Siellä kannattaa käydä tutustumassa heidän yhteistyö- ja toimintatapoihinsa.

Vaikka yhteistä pohjoispohjalaista ruokamatkailutoimijoiden verkostoa ei saatu hankkeiden aikana perustettua, erityisesti pienten yritysten yhteistyö on alalla tiivistynyt ja monien yritysten toimintojen kehittäminen ruokamatkailun eri teemojen parissa jatkuu. Ruoka ja siihen liittyvät elämykset koetaan entistä tärkeämpänä osana matkailukokemusta!

Hankkeiden nettisivut:
Pohjoinen ruoka ja matkailu -hanke 2.11.2015 – 31.10.2018 www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoinen-ruoka-matkailu/
Uutta ruokaa Pohjolasta -hanke 1.8.2015 – 30.5.2018 www.proagriaoulu.fi/fi/uutta-ruokaa-pohjolasta/
Tiedottaminen ja kuva-albumit Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Facebook-sivut: www.facebook.com/oulunmaajakotitalousnaiset

Lisätietoja:
Arja Keränen, arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi
Soila Hiltunen, soila.hiltunen@maajakotitalousnaiset.fi

Kuva: Arja Keränen