Artikkelit

Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistaminen

635Lukenut

Yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä. He haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan. Suomalaisessa ruokamatkailussa on potentiaalia, sillä puhtaus, turvallisuus, aitous, tarinat ja paikallisuus luovat arvoa matkailijalle. Hungry for Finland – ruokamatkailun tuotteistamishankkeen (3.9.2018-31.5.2022) tavoitteena oli täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja rahoittajana oli EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeessa luotiin työkaluja ruokamatkailun kehittämiseen

Suomen ruokamatkailustrategia päivitettiin vuosille 2020-2028 ja toimenpiteet vuosille 2020-2023 (lue lisää täältä). Lisäksi yhteistyössä Visit Finlandin (Business Finland Oy) kanssa tuotettiin ruokamatkailun tuotesuositukset. Suosituksia löytyy niin kansainvälistymiskriteereihin, kestävään ruokamatkailuun kuin ruoan esillelaittoonkin. Tuotesuositukset soveltuvat erinomaisesti myös kotimaan matkailun kehittämiseen. Haaga-Helian hanke on osallistanut myös opiskelijat ruokamatkailun kehittämiseen. Hankkeen aikana valmistui muun muassa noin 50 ruokamatkailua eri näkökulmista tarkastelevaa opinnäytetyötä, joista on muodostunut arvokas tietopankki.

Hankkeen toimenpiteet

Alueellisia työpajoja ja kehittämistilaisuuksia järjestettiin 26. Tilaisuuksien ohjelmassa oli muun muassa strategian laadintaa tai strategian ja tuotesuositusten jalkauttamista. Lisäksi työpajoissa kehitettiin ruokamatkailun yhdistelmätuotteiden aihioita jatkojalostukseen. Hankkeen puitteissa osallistuttiin useisiin tilaisuuksiin tavoitteena tehdä ruokamatkailu ja laaditut työkalut tunnetuksi.

Hankkeen aikana ruokamatkailukilpailu järjestettiin kahdesti, vuosina 2019 ja 2021, joista jälkimmäinen erillisrahoituksella. Kilpailun tavoitteena on rohkaista yhteistyöhön elämyksellisten tuotteiden suunnitteluun sekä etsiä kärkituotteita, jotka ovat esimerkkejä muille toimijoille. Vuoden 2019 voiton vei neljän yrityksen yhteistuote Saimaa Gastronomy ja vuonna 2021 palkinnon pokkasi Metsäravintola Nielu Nuuksiosta.

Vuoden 2019 ruokamatkailukilpailun voittajat ja arviointiraati yhteiskuvassa.

Hanke päättyy, kehitystyö jatkuu

Vaikka hanke päättyykin, ei Hungry for Finland suinkaan vetäydy taka-alalle, vaan siirtyy osaksi Haaga-Helian Lab-toimintaa. Lab on lyhenne laboratoriosta ja sen tarkoituksena on tutkia sekä tehdä kokeiluja. Sen avulla ruokamatkailun kehittäminen ei ole yksin riippuvaista rahoituksista, vaikkakin Hungry for Finland –Labia pyritään tukemaan myös tulevilla ruokamatkailuhankkeilla.

Opiskelijat pääsevät tulevaisuudessa opiskelemaan ruokamatkailua laajemmin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun uudistuvaan opintosuunnitelman Hungry for Finland! Ruokamatkailuelämysten kehittäminen -opintokokonaisuuden myötä (15 op).

Kaikki matkailijat eivät vieraile museossa, eivät osallistu lumikenkäsafarille tai eivät esimerkiksi lähde kiertoajelulle – mutta jokainen matkailija syö. Ruoan avulla luodaan muistoja kaikilla aisteilla ja vahvistetaan tiedollisia, emotionaalisia sekä fyysisiä muistikuvia. Hungry for Finland -hankkeilla onkin kehitetty Suomen ruokamatkailua pitkäjänteisesti, jo vuodesta 2012.

Kiinnostuitko Hungry for Finlandin toiminnasta? Ota yhteyttä:
Kristian Sievers, kristian.sievers@haaga-helia.fi
www.hungryforfinland.fi

Kirjoittajat
Kristiina Havas ja Peppi Borgenström
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu