Artikkelit

Ruokamatkailun kehittämisen yhteinen suunta ja toimenpiteet

Kuva Elina Manninen
1.37TLukenut

Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028 – yhdessä tekoja luonnosta ammentaen ja toimenpiteet 2020−2023 on vuoden 2015−2020 strategian ensimmäinen päivitys. Strategian toimenpidekokonaisuuksia ovat vastuullinen liiketoiminta, tuotekehitys, strategiset kumppanuudet sekä myynti, markkinointi ja viestintä. Kaikille näille kokonaisuuksille on määritelty toimenpiteet ja mahdolliset vastuutahot. Ruokamatkailun kehittämisen visio on: Hungry for Finland – Ruoka elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua vastuullisesti!

Vastuullinen liiketoiminta

Tavoitteena on, että ruokamatkailutoimijat toimivat vastuullisten periaatteiden mukaisesti. Ruokamatkailu hyödyntää paikallisuutta niin raaka-aineiden hankinnassa, työvoimassa, alihankinnoissa, kulttuuriperinteissä kuin tarinoissakin. Vastuullisuus tuodaan harkitusti esille markkinoinnissa ja viestinnässä.

Vastuullisuuden konkreettisia toimenpiteitä on lueteltu seuraavassa:

 • Käytetään lähiruokaa: hankitaan raaka-aineet paikallisilta tuottajilta, ja käytetään paikallisia tai ainakin suomalaisia ruoka-aineita tai -tarvikkeita (jolloin tuetaan paikallista työllisyyttä ja taloutta ja vähennetään kuljetuksista syntyviä päästöjä).
 • Käytetään luomua, villikalaa, riistaa, suomalaisia marjoja ja sieniä, villiyrttejä ja nimisuojattuja tuotteita ja korostetaan suomalaisen luonnon puhtautta.
 • Minimoidaan jätteen määrää, kierrätetään ja kompostoidaan. Minimoidaan hävikkiä ja hyödynnetään ylitse jäävä ruoka eri tavoin.
 • Tarjotaan hanavettä pulloveden sijaan ja kerrotaan sen puhtaudesta sekä lisätään kasvisruokien osuutta.

Ruokamatkailun tuotteistaminen

Tavoitteena on, että kaikilla Suomen matkailualueilla on kärkituotteita ja laadukkaita ruokamatkailutuotteita, jotka heijastavat alueen raaka-aineita, historiaa, perinteitä, tarinoita ja elämäntapaa. On syntynyt yhdistelmätuotteita, ruokareittejä ja ruokamatkailuverkostoja. Yhteistyöhön on saatu vahvasti mukaan myös elintarviketuottajia. Kansainvälisten matkanjärjestäjien tuotannossa ja My Stay-palvelussa (uudistuva palvelu DataHub)  ruokamatkailutuotteiden määrä on kasvanut.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 •  Asiakasymmärryksen lisääminen kohdemarkkinoista sekä kotimaan matkailijoista.
 •  Lisää laadukkaita tuotteita, kärkituotteita kaikille matkailun suuralueille.
 •  Vastuullisuuden, paikallisuuden, terveellisyyden ja tarinallistamisen huomiointi tuotekehityksessä.
 •  Luonnosta (marjat, sienet, yrtit, kala, riista jne.) saatavien raaka-aineiden hyödyntäminen ruokamatkailutuotteissa.
 • Ruokamatkailureittien suunnittelu ja kokoaminen sekä ruokamatkailureiteille vierailukohteita liittyen elintarvikkeiden ja juomien tuotantoon.

Ydinteemoja sekä ruokamatkailutuotteissa että viestinnässä ovat Taste of place, Pure & Natural sekä Cool & Creative.

Strategiset kumppanuudet

Kuva Tiina Arponen

Tavoitteena on vahvistaa ruokamatkailun asemaa kehittämisverkostoja hyödyntäen. Yritykset, organisaatiot ja

alueet aktivoidaan vahvemmin mukaan ruokamatkailun kehittämistoimintaan. Selvitetään Hungry for Finland ruokamatkailun pysyvän yhteistyöorganisaation toiminnan käynnistämistä.

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi

 •  Alueellisten matkailu- ja elintarvikealan yritysten yhteistyön lisääminen.
 •  Lähiruoan löydettävyyden kehittäminen vähittäiskaupasta ja tilalta.
 •  Yhteistyö elintarviketuottajien kanssa vientikaupassa ja tuotteistamisessa.
 •  Valtakunnallisen ruokamatkailuverkoston H4F -kokoaminen ja koordinointi.

Myynti, markkinointi ja viestintä

Tavoitteena on vahvistaa ruokamatkailun ydinteemojen käyttöä sekä ruokamatkailutuotteissa että viestinnässä. Ruokamatkailun yhtenäisen tarinan saattaminen edelleen yrittäjien ja kehittäjien käyttöön. Lisätään ruokamatkailun kärkituotteiden kansainvälistä ja kotimaista tunnettuutta tehokkaalla monikanavaisella viestinnällä sekä lisätään ruokamatkailutuotteiden saatavuutta ja myyntiä online-kanavissa.

Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:

 • Yhteisen tarinan vahvistaminen ja jalkauttaminen, tarinallisuuden hyödyntäminen.
 • Ruokamatkailun kokonaistuotetarjonnan markkinointi kärkituotevetoisesti ja monikanavaisesti.
 • Kotimaisten matkailijoiden tietoisuuden lisääminen ruokamatkailutuotteista ja –kohteista.
 • Suomen ruokamatkailukilpailun järjestäminen joka toinen vuosi (lisää kärkituotteita ja näkyvyyttä).
 • Houkuttelevan myynti- ja markkinointimateriaalin tuottaminen valtakunnallisesti, alueille, yrityksille ja yritysryhmille (videoklipit, some, podcast, nettisivut ja painettu materiaali).

Strategia on syntynyt laajassa yhteistyössä matkailu- ja ruoka-alan toimijoiden kanssa ja se tukee Suomen matkailustrategian 2019-2020 linjauksia. World Food Travel Associationin tekemässä kartoituksessa asiantuntijat pitivät strategista suunnittelua oleellisena ruokamatkailun kehittämisessä. Suomen ruokamatkailustrategian laatiminen on yksi Hungry for Finland (H4F) -ruokamatkailun tuotteistamishankkeen toimenpiteitä (EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto). Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa – ympärivuotista yhteistyötä!

Kirjoittajat ja lisätietoja:
Kristiina Havas ja Kristiina Adamsson

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kristiina.havas@haaga-helia.fi,  www.hungryforfinland.fi