Artikkelit

Alkuperämerkkejä tulee käyttää oikein

436Lukenut

Kuluttajien kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan on korkealla ja se on kasvanut edelleen koronapandemian vaikutuksesta. Ruoan alkuperä, lähiruoka ja oman maan antimet ovat kuluttajalle merkityksellinen asia. Elintarvikkeiden alkuperän ilmoittamista säädellään tarkasti laeissa. Alkuperän merkitsemiseen on elintarvikeyrityksille tarjolla merkkejä. Yksi on Hyvää Suomesta -merkki, joka on tehty helpottamaan ja nopeuttamaan kuluttajan kotimaisen ruoan valintaa.

Hyvää Suomesta -merkki on pakattujen suomalaisten elintarvikkeiden alkuperämerkki. Se kertoo suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä. Koska valmistajan tai tuotteen suomalainen nimi tai kotoisat maisemat pakkauksessa eivät aina kerro totuutta siitä, onko ruokatuote varmasti suomalainen, on Hyvää Suomesta -merkki helppo tapa kertoa alkuperästä. Merkin käyttöoikeuden myöntää Ruokatieto Yhdistys ry jäsenilleen. Ruokatieto hallinnoi ja valvoo merkin käytön oikeellisuutta säännöllisin tarkastuksin.

Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävien yritysten kirjo kattaa koko suomalaisen ruokatuotannon ääripäitään myöten. Merkkiä käyttäviä yrityksiä on noin 350. Pienimmät valmistajat ovat mikroyrityksiä, joissa valmistetaan ruokaa käsityönä oman tilan raaka-aineista. Suurimmat merkkiä käyttävät yritykset ovat elintarviketeollisuuden ja -kaupan yrityksiä, joilla tuotteita riittää kaikkiin Suomen kauppoihin ja vientiin. Osa yrityksistä valmistaa vain Hyvää Suomesta -merkittyjä tuotteita, kun taas osalla merkittyjen tuotteiden osuus tuotannosta vaihtelee suuresti.

Samaan aikaan kun kuluttajan kiinnostus ruoan alkuperää kohtaan on noussut, on elintarvikeyritysten kiinnostus merkkien käyttöön kasvanut. Selkeä trendi on, että sekä private label -tuotteiden että kaupassa myytävien valmisruoka-annosten myynti on kasvussa vähittäiskaupassa. Näihin liittyy alihankintana tehtävää valmistusta. Huomionarvoista on, että Hyvää Suomesta -merkkiä käytettäessä tuotteen brändinomistajan tulee olla Ruokatieto Yhdistyksen jäsen eli merkin käyttöoikeuden voi myöntää vain Ruokatieto. Mikäli merkin käyttäminen elintarvikkeissa kiinnostaa, ole yhteyksissä Ruokatietoon: ruokatieto@ruokatieto.fi tai puh. 040 710 4170.

Kirjoittaja ja lisätietoja:
Anni-Mari Syväniemi
Ruokatieto Yhdistys ry