Artikkelit

Kymenlaakson elintarviketeollisuuden näkymät enimmäkseen positiivisia

Kuvakaappaus Kymenlaakson elintarviketeollisuus – kartoituksista toimenpiteisiin -diaesitys.
514Lukenut

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on syksystä 2020 alkaen kartoitettu yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita sekä tulevaisuusnäkymiä toimialoittain. Yrityshaastattelut tehdään yhteistyössä TE-toimiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Tänä keväänä Kymenlaaksossa alaksi valittiin elintarviketeollisuus. Toimialahaastattelujen tulosantiin pääsee tutustumaan Kymenlaakso ennakoi -verkkosivujen toimialaosiossa, jossa on nähtävillä elintarviketeollisuuden tulosten lisäksi myös muut kymmenen valmistunutta toimialakartoitusraporttia.

Kymenlaaksossa haastateltiin maalis-huhtikuussa 23 elintarviketeollisuudessa (toimialaluokat C10 Elintarvikkeiden valmistus ja C11 Juomien valmistus) toimivaa yritystä. Tulokset julkaistiin ja niitä jatkojalostettiin toimialatyöpajassa 4.5.2022.

Yritysten nykyhenkilöstön osaamistarpeista esiin nousivat erityisesti yritysten tuotteiden ja palveluiden tuotantoon sekä tietotekniikkaan liittyvät tarpeet, ja niistä toivottiinkin lisäkoulutusta. Myös markkinointi- ja myyntitaidot, talousasiat, johtaminen, työhyvinvointi, yleiset työelämävalmiudet ja asiakaspalvelutaidot saivat useita mainintoja. Kiinnostavana ilmiönä kartoituksessa havaittiin moniosaajuuden vaade, joka tuli ilmi jopa yrityksissä käytössä olevissa ammattinimikkeissä.

Yrityksissä oli kohdattu melko paljon rekrytointihaasteita, sillä vain muutamat yritykset olivat niiltä välttyneet. Yleisimmät haasteet rekrytoinneissa liittyivät riittämättömään koulutukseen ja työkokemukseen sekä työnhakijoiden osaamistasoon. Yritysten tulevaisuusnäkymät olivat yllättävänkin valoisia. Monella oli kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmia ja rekrytointitarpeita, ja myös toimialan suhdanteen arvioitiin olevan vuoden kuluttua positiivinen. Useampi yritys kuitenkin kertoi epävakaan maailmantilanteen, inflaation sekä raaka-aineiden ja tuontituotteiden saatavuuden luovan varjoa positiiviselle suhdanne-ennakoinnille.

Kartoitustulokset esiteltiin toimialatyöpajassa, jossa osallistujien oli mahdollista antaa myös jatkotoimenpideideoita. Ratkaisuehdotuksia tulikin useita. Oppilaitosten ja yrityselämän välistä yhteistyötä tulisi lisätä ja tiivistää: oppilaitoksille tulisi vinkata aidosti alan kehittämisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten yhteystietoja; opettajille ja opoille voisi järjestää omia “TET-jaksoja”, joilla alaa tehtäisiin tutummaksi; koulutusten tulisi olla joustavampia ja aidosti yritysten tarpeista lähteviä; ja opiskelijoiden työelämäjaksoihin tulisi panostaa enemmän. Myös alan korkeakoulupaikkojen lisääminen alueelle, väyläopintojen vahvistaminen ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden houkutteleminen alalle nähtiin ratkaisuina. Alan kerrottiin kaipaavan myös näkyvyyttä ja elintarviketeollisuuden imagoa – merkittävyyttä, vireyttä ja mahdollisuuksia – voisi korostaa esimerkiksi viestintäkampanjan kautta.

Kirjoittaja:
Edla Inkilä
Ennakointiasiantuntija
Kaakkois-Suomen ELY-keskus