ArtikkelitKansi

Eurooppalaisia esimerkkejä ruokamaakunnan kehittämiseen

490Lukenut

Etelä-Pohjanmaan liitto on ollut mukana kansainvälisessä FRIDGE – Development of Food industry SME competitiveness with better potentials in growth -hankkeessa vuoden 2019 elokuusta lähtien. Hankkeessa on mukana kuusi Euroopan aluetta ja keskeinen kehittämisen teema hankkeessa on elintarvikealan pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn sekä niitä tukevien politiikkojen edistäminen. Hankkeen aktiivivaihe on tulossa kesällä päätökseen, minkä myötä myös tulokset alkavat konkretisoitua.

FRIDGE-hanke on rahoitettu Interreg Europe -ohjelmasta, jossa keskeinen tavoite on tuoda Euroopan alueita yhteen oppimaan toisiltaan yhteisesti tunnistetun kehittämisteeman ympärillä.

– Kolmevuotisen taipaleen aikana olemme tutustuneet kattavasti kumppanialueilla tapahtuvaan ruoka-alan kehittämistoimintaan niin virtuaalisesti kuin paikan päällä vieraillen sekä pohtineet alueemme aktiivisten ruokatoimijoiden kanssa, mitä muilta alueilta opittuja käytänteitä voisimme Etelä-Pohjanmaalla hyödyntää, kertoo projektikoordinaattori Hanna Meriläinen Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Oppiminen tihentyy toimintasuunnitelmassa

Interreg Europe -hankkeiden perimmäisenä tavoitteena on, että muilta alueilta opittuja toimintamalleja ja käytänteitä hyödynnetään hankkeen loppuvaiheessa konkreettisella tavalla kullakin hankealueella. Nämä toimenpiteet jokainen alue kirjaa omaan alueelliseen toimintasuunnitelmaan ja myös Etelä-Pohjanmaalle on valmistunut sellainen tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kesken.
Juuri julkistettu toimintasuunnitelma koostuu viidestä konkreettisesta toimenpiteestä, jotka sijoittuvat kahden kehittämisteeman alle. Hankkeessa tunnistetut kehittämistarpeet ja muilta alueilta opitut hyvät käytänteet näkyvät vahvasti toimenpiteissä.

– Matkan varrella meitä inspiroivat erityisesti muilla alueilla toimivat ruoka-alan klusterit ja yhteistyömallit sekä lähiruoan edistämiseen tähtäävät toimintamallit. Olemme myös tunnistaneet, että maakunnan ruokaekosysteemiä on kehitettävä tukemaan entistä vahvemmin innovaatioiden sekä uuden tiedon ja osaamisen hyödyntämistä ja siirtämistä yrityksiin, Meriläinen selvittää.

Elina Huhta (vas.) Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja Hanna Meriläinen (kesk.) Etelä-Pohjanmaan liitosta kuuntelevat tarkkaivaisesti belgialaisen panimon menestyksen reseptejä Itä-Flanderiin järjestetyn vierailun yhteydessä.

Ruokaekosysteemin ja ruokaprovinssin kehittäminen keskiössä

Ensimmäiseksi kehittämisteemaksi on nostettu alueellisen ruoka-alan innovaatioekosysteemin kehittäminen, jonka alle sijoittuu kolme toimenpidettä.

Ensinnäkin: alueella on starttaamassa tulevana syksynä uusi tapahtuma, innovaatioekosysteemipäivät, jonka tavoitteena on tuoda laajalla skaalalla ruoka-alan toimijoita yhteen ideoimaan uutta suuntaa ja antamaan puhtia maakunnan ruoka-alan innovaatioekosysteemille. Tapahtumaa suunnitellaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Ruokaekosysteemin kehittämisen teeman alle on sijoitettu lisäksi kaksi Ruokaprovinssi-työhön liittyvää hanketta, joissa erityisesti Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat olleet aktiivisia.

Ruokaprovinssille valmistellaan tällä hetkellä uutta, vuoteen 2030 ulottuvaa strategiaa, jonka sisältöihin on saatu vahvasti vaikutteita hankkeessa tunnistetuista käytännöistä. Strategiaa on tavoitteena jalkauttaa seuraavaksi Ruokaprovinssin koordinaatiohankkeessa, mihin haetaan rahoitusta strategian valmistuttua syksyn 2022 aikana.

Resilienssiä ja Premium-tuotteita yrityksiin

Kaksi viimeistä toimenpidettä keskittyvät elintarvikealan pk-yritysten kehittämiseen.

Ensimmäisessä hankkeessa tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan lyhyiden elintarvikeketjujen yhteistyötä ja digitalisaatiota sekä sitä kautta lisätä niiden resilienssiä kriisitilanteissa. Hanketta toteutetaan paraikaa Vaasan yliopiston, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siihen rahoitus on saatu Euroopan aluekehitysrahastosta.

Toisessa hankkeessa, PREMIUM – erityisen erottuvat elintarvikkeet, taas kehitetään maakunnan ruoka-alan mikro- ja pk-yritysten osaamista nostaa tuottamiensa elintarvikkeiden juomien tasoa korkean lisäarvon tuotteiksi kuluttajaymmärryksen syventämisen avulla. Hanketta toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja se on saanut rahoituksen niin ikään Euroopan aluekehitysrahastosta.

Hyvillä mielin seurantavaiheeseen

Heinäkuun jälkeen toimenpiteiden toteutumista seurataan hankkeessa vielä vuoden ajan, minkä jälkeen hanke päättyy. Etelä-Pohjanmaan liiton projektikoordinaattori Hanna Meriläinen on tyytyväinen hankkeen tuloksiin.

– Hanke on tarjonnut alueemme toimijoille valtavasti uusia, kiinnostavia näkökulmia ja esimerkkejä elintarvikealan kehittämiseen ja toisinaan meillä on ollut runsauden pulaa hyvien ideoiden eteenpäin viemisestä. Tämän lisäksi olen erittäin iloinen sitoutuneista sidosryhmäläisistä, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti kokouksiin, työpajoihin ja muihin tapaamisiin, Meriläinen summaa.

Toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan hankkeen verkkosivuilta: FRIDGE Toimintasuunnitelma.

FRIDGE-hankkeen kansainväliset kumppanit vierailivat Etelä-Pohjamaalla maaliskuussa 2022. Yksi vierailukohteista oli kansainvälisesti menestynyt ja innovatiivisesta markkinoinnista tunnettu Kyrö Distillery Company.

FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth
www.interregeurope.eu/fridge
• 1. vaihe 1.8.2019–31.7.2022 ja 2. vaihe 1.8.2022–31.7.2023
• Hankealueet: Tolna (Unkari), Itä-Flander (Belgia), Länsi-Makedonia (Kreikka), Harghita (Romania), Baijeri (Saksa) ja Etelä-Pohjanmaa (Suomi)
• Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2014-2020
• Kokonaisbudjetti: 1,18 miljoonaa euroa