Uutiset

Yli puolet ammattikeittiöistä käyttää lähialueilla tuotettuja raaka-aineita viikoittain tai useammin

658Lukenut

Taloustutkimus Oy toteutti Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta alkuvuodesta 2020 kyselyn julkisille ja yksityisille ammattikeittiöille luomutuotteiden ja lähialueille tuotettujen raaka-aineiden käytöstä. Kyselyyn vastasi 662 ammattikeittiötä.

Erilaisille suomalaisille ammattikeittiöille tehty kysely paljastaa lähialueilla tuotettujen raaka-aineiden ja luomutuotteiden käytön kasvavan. Kyselyyn vastanneista ammattikeittiöistä 53% toimi yksityisellä sektorilla ja 47% julkisella sektorilla. Vastanneet ammattikeittiöt toimivat eri puolilla Suomea ja tarjoilivat viidestäkymmenestä annoksesta yli tuhanteen annokseen päivässä.

Lähialueella tuotettuja raaka-aineita käytetään eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa

32% ammattikeittiöistä käyttää lähialueella tuotettuja raaka-aineita päivittäin ja yhteensä 58% viikoittain. Erityisen ahkerasti lähellä tuotettuja raaka-aineita käyttävät Pohjois- ja Itä-Suomessa sijaitsevat ammattikeittiöt, joista 70% käyttää lähituotteita viikoittain. Eniten lähiruokaa käytetään ruokaravintoloissa. Lähialueilla tuotettujen raaka-aineiden käyttö on noussut selkeästi edellisinä vuosina toteutettuihin kyselyihin verrattuna: nousua vuonna 2017 toteutettuun kyselyyn on 10%.

Lähialueella tuotettujen raaka-aineiden käytön tärkeimmät syyt olivat niiden hyvä maku, halu huomioida ympäristöasiat ja korkea laatu. Vastaajat arvioivat lisäävänsä tulevaisuudessa erityisesti viljatuotteiden, juuresten ja vihannesten osalta lisäävänsä lähialueilla tuotettuja raaka-aineita.

Neljäsosa ammattikeittiöistä käyttää luomutuotteita päivittäin

Luomutuotteiden käyttö on lähes yhtä yleistä kuin lähialueilla tuotettujen raaka-aineiden käyttö. 23% ammattikeittiöistä käyttää luomutuotteita päivittäin ja yhteensä 46% viikoittain. Ahkerimmin luomutuotteita käytetään Uudellamaalla, jossa 64% ammattikeittiöistä käyttää luomutuotteita viikoittain. Keskimääräistä yleisemmin luomutuotteita käyttävät päiväkotien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen ammattikeittiöt. Luomutuotteiden käyttö on myös kasvanut vuodesta 2017, yhteensä 5%.

Tärkeimmät syyt luomutuotteiden käytölle olivat halu huomioida ympäristöasiat, hyvä maku ja eettisyys. Ammattikeittiöt arvioivat lisäävänsä luomutuotteiden käyttöä etenkin viljatuotteiden, vihannesten ja maidon osalta.

Kotimaisen ruoan, luomun ja lähiruoan kehittämistarpeiksi vastauksissa nostetaan saatavuusongelmat, kunta- tai ketjuohjauksen vuoksi vaikeus valita itse tuotteita, pakkauskoot ja hintakysymykset.
Koko Ammattikeittiöt 2020 -tutkimusraportti on luettavissa MMM:n verkkosivustolla: https://mmm.fi/ruokaketjun-kehittaminen

Teksti
Ellinoora Havaste