Uutiset

Havaintoja ja vinkkejä ruoka-alan kehittämistoimintaan

672Lukenut

Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke toteutti Ruoka-ala kasvuun -kiertueen eri maakunnissa loppuvuoden 2018 ja vuoden 2019 aikana. Kiertueen pohjalta sekä muiden olemassa olevien kontaktien perusteella koottiin yhteen ruoka-alan kehittämistoiminnan nykytilannetta ja ajatuksia tulevalle kehittämistoiminnalle. Kooste ei ole kaiken kattava esitys, koska asioiden käsittelyyn on vaikuttanut se, keitä tilaisuuksiin on osallistunut tai mitä asioita keskusteluissa on noussut esille.

Koosteen alussa avataan Ruoka-ala kasvuun -tilaisuuksien sisältöä. Varsinaisia havaintoja ja vinkkejä käsitellään kolmen otsikon alla: 1) kehittämistoiminnan koordinointi maakunnassa, 2) ohjelmallinen ja pitkäjänteinen kehittäminen sekä 3) miten tiivistää valtakunnallista koordinaatiota ja maakunnallista yhteistyötä. Jokaisessa osiossa nostetaan esiin muutamia keskeisiä kohtia ja annetaan ehdotuksia tulevaan kehittämistoimintaan.

Kehittämistoiminnan maakunnallisen koordinoinnin yhteydessä todetaan, että ruoka-alan alueelliselle verkostolle ja sen säännöllisille tapaamisille on selkeä tarve. Maakunnat ovat erilaisia, joten myös kehittämisen toimintamallit ja organisoitumiset saavat olla erilaisia. Vaikka lähiruokaan, luomuun ja luonnontuotteisiin liittyen on omia huomioon otettavia erityiskysymyksiä, niin paljon on myös yhdessä tekemisen paikkoja.

Ruoka-alan kehittämistoiminnan olisi hyvä olla ohjelmallisempaa, jolloin toiminnasta tulisi pitkäjänteisempää huolimatta hankkeiden alkamisesta ja päättymisestä. Tämä lisäisi myös kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Valtakunnallisen koordinaation ja maakunnallisen yhteistyön alla nousevat esiin erityisesti vertaisoppiminen toisilta, verkostojen kattavuuden huomioiminen sekä erilaisten verkostojen (kansalliset, alueelliset) tiiviimpi yhteistyö. Tärkeää on, että kaikki osapuolet tunnistavat yhdyspinnat ja yhteistyön hyödyt, jolloin kaikkea ei tarvitse tehdä itse.

Tutustu tarkemmin Ruokasektorin koordinaatiohankkeen valtakunnallisen Ruoka-ala kasvuun -kiertueen havaintoja ja vinkkejä tulevan kehittämistoiminnan toteuttamiseen (pdf).

Kirjoittaja
Päivi Töyli