Artikkelit

Virta venhettä vie – Lähiruoan koordinaatiohanke muutaman vedon päässä satamasta

1.19TLukenut

Kolme vuotta sitten lähdettiin innokkaasti kokoamaan voimia yhteen ja edistämään lähiruoka-alan kehittämistä. Hankkeen keskiössä olivat alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen, yhteisen ja kaikkia hyödyntävän materiaalin ja tiedon tuottaminen sekä viestintä eri muodoissaan unohtamatta läheisiä ja teemaa tukevia toimialoja.

Alla esitellään muutamia hankkeen tuloksia. Eri teemojen ympärillä järjestetyt hanketreffit mahdollistivat lähiruoka-alan kehittäjien kokemusten vaihdon ja tapaamiset kasvokkain. Matkan varrella nousi esiin tarve kohdata jonkin tarkemman asian ympärillä ja siksi esim. pk-yritysten elintarvikeviennin kanssa toimivien tahojen ja hankkeiden tapaamisia järjestettiin puolivuosittain.

Ruoka-alan yritysten toiminnassa elintarvikelainsäädännöllä on tärkeä rooli. Niinpä koordinaatiohankekin oli tiiviisti mukana hallituksen toimeenpanemassa byrokratian purkutalkoissa erilaisissa työryhmissä ja elintarvikelain uudistukseen liittyvissä keskusteluissa. Jotta voimaantulleet helpotukset olisivat kaikilla tiedossa, järjestettiin useita webinaareja esim. suoramyyntiin ja REKO-toimintaan liittyvän lainsäädännön sekä uusien Eviran pk-neuvontahankkeen oppaiden sisällön avaamiseksi. Lainsäädäntötyön osana valmistui viranomaisyhteistyönä ”pienimuotoinen ja vähäriskinen toiminta, josta ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta” -ohjeistus.

Lyhyet ketjut ja vaihtoehtoiset myyntikanavat kulkivat luontevasti mukana lähiruoka-alan toiminnoissa webinaarien ja nyt kolmatta kertaa järjestettävän Osta tilalta! -päivän muodossa. Tokikaan laidan yli ei heitetty perinteisiäkään myyntikanavia vaan autettiin eri tahoja yhteistyöverkostojen luomisessa.

Vielä hankkeen alussa ei ollut näköpiirissä, että hyönteisten elintarvikekäyttö olisi hyväksyttyä. Nyt se ei ole enää mikään uusi juttu. Aika näyttää, mitä uutta tulevaisuus tuo tulleessaan ja tuleeko esim. aiemmin käytetystä kaninlihasta uudelleen suosittua. Kaninlihan markkinanäkymiä avaa tässä lehdessä asiaan liittyvä opinnäytetyö.

Hankkeen viestinnässä hyödynnettiin tutuksi tullutta aitojamakuja.fi -verkkosivustoa ja sen sosiaalisen median kanavia, joiden käyttöä vielä laajennettiin tämän hankkeen aikana. Muutaman vuoden tauon jälkeen julkaistiin myös jalostavien elintarvikeyritysten tilasto vuoden 2017 lopulla.

Hankkeen slogan ”Yhdessä tehden parempiin tuloksiin” viitoitti ja toimi perustana kaikelle toiminnalle alusta lähtien. Näitä tuloksia ei olisi saatu aikaan yksin ja yhden hankkeen toimesta vaan tulokset tehtiin vahvan, toimivan ja innostavan verkoston kanssa.

Vaikka lähiruoan koordinaatiohanke nyt saapuukin satamaan, niin matka jatkuu ja samassa veneessä jatketaan luomu- ja luonnontuotealojen kehittämisen kanssa. Yhteinen, kolmivuotinen Ruokasektorin koordinaatiohanke alkaa tänä syksynä. Päätavoitteena on tehostaa ruokasektorin kehittäjien ja yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja aktiivisuutta kehittämistoiminnoissa. Hankkeessa panostetaan a) yhteistyöhön ja yhteispeliin sekä yhteisten kokonaisuuksien rakentamiseen, b) saavutettujen tulosten ja vaikutusten esiin nostamiseen yritys- ja hanketason lisäksi maaseudun kehittämisohjelman tasolla sekä c) ruokasektorin toimijoiden yhteistyöllä lisäarvotuotteiden kehittämisen tukemiseen. Pk-elintarvikesektorin kehittämistyö jatkuu siis laajennetulla yhteistyöverkostolla.

Teksti:
Päivi Töyli
Lähiruoan koordinaatiohanke