ArtikkelitKansi

Elintarvikeviennin osaajaksi!

1.62TLukenut

Suomalaisista elintarvikealan pk-yrityksistä vain harvat toimivat kansainvälisillä markkinoilla, ja vientiä jo harjoittavilla pk-yrityksilläkin viennin osuus liikevaihdosta on pieni. Yhä useammalla yrityksellä on mahdollisuus tavoitella myös vientimarkkinoita, ja jo vientiä harjoittavat olisi saatava kansainvälistymään entistä laajemmin. Tarve saada uutta osaamista ja ammattilaisia elintarvikealan vientiin on tunnistettu ja tuotu esiin useilla eri tahoilla. Suomesta on puuttunut elintarvikeviennin osaamisen kehittämistä tukeva koulutus.

Uusi vientikoulutus elintarvikealan toimijoille

Neljä ammattikorkeakoulua on tarttunut tähän haasteeseen ja toteuttaa valtakunnallisen Elintarvikeviennin Osaaja -hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiosaamista ja innostaa yrityksiä näkemään uudenlaisia vientimahdollisuuksia maailmalla. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan elintarviketoimialan erityistarpeisiin ja lähtökohtiin perustuva Elintarvikeviennin Osaaja (30 op) -koulutusohjelma. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti elintarvikealalla toimiville pk-yrityksille ja henkilöille, joilla on soveltuva amk-tasoinen tutkinto tai vankka kokemus elintarvikealalta.

Käytännönläheinen koulutusohjelma käynnistyy lokakuussa

Koulutusohjelma toteutetaan kaksi kertaa hankkeen aikana. Ensimmäinen ohjelma alkaa Mikkelissä lokakuussa 2018 ja toinen ohjelma Oulussa tammikuussa 2019. Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti eri aihealueisiin. Ohjelmassa on mm. asiakaslähtöinen tuotteistamisosaaminen, markkinointiviestintä ja brändäys, myyntitaidot, kohdemarkkinoiden tuntemus ja vientiprosessien hallinta. Kouluttajina on työelämän ja elintarvikealan asiantuntijoita sekä elintarvikealaa ja -vientiä tukevien organisaatioiden asiantuntijoita. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu myös oppimistehtäviä, työpajoja sekä verkko-opetusta, ja koulutuksen aikana osallistujat tekevät omaan työhön ja yritykseen liittyvän kehittämistehtävän.

Elintarvikeviennin Osaaja -koulutusohjelman pilotoinnin ja siitä saatujen kokemusten pohjalta haetaan lupaa toteuttaa vastaava koulutusohjelma ammattikorkeakoulutasoisena erikoistumiskoulutuksena vuodesta 2020 alkaen.

Lisätietoja ja hakulomake:
www.xamk.fi/elintarvikevienninosaaja
Merja Ryökäs
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
merja.ryokas@xamk.fi