Artikkelit

Vientitietoa saatavilla

1.24TLukenut

Valtakunnallinen Finnish Food Innovations -ohjelma (FFI) päättyi kesäkuun lopussa. Useat yritykset olivat mukana tekemässä innovatiivista tuotekehitystä vientimarkkinoita ajatellen ja uusia tuoteideoita syntyi ohjelman aikana useita satoja.

Osallistujille tehdyn haastattelun mukaan yli 40 % yrityksistä teki nykyisiin tuotteisiinsa tuoteparannuksia tuotteiden vientikilpailukyvyn lisäämiseksi. Lähes 20 % yrityksistä puolestaan pystyi innovoimaan suoraan hyödyntämiskelpoisia uutuusvientituotteita. Yli 80 % yrityksistä oli saanut tietoa markkinoista, mikä auttoi heitä jatkossa valmistamaan uusia vientituotteita ja lähes 70% sanoi hyötyneensä verkostoitumismahdollisuudesta toisten yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaikkiaan ohjelmaan osallistui 251 yritysten edustajaa 121 yrityksestä ja 140 asiantuntijaa 83 organisaatiosta.

FFI-ohjelman toteutustiimi hankkeen päätöstunnelmissa.

CoDesign -menetelmä elintarvikealan käyttöön

Ohjelman yhtenä tärkeimpänä tuloksena pilotoitiin uusi tuotekehityksen CoDesign-menetelmä elintarvikealan käyttöön. CoDesign on käytettävissä jatkossakin ja se tuo myös pienten ulottuville perinteisesti vain suurten yritysten saatavilla olleet tuotekehitysresurssit ja osaamisen. Yritykset voivat jatkossa käyttää menetelmää esim. yritysryhmähankkeissa. Alan kehittäjät saavat mallista uuden, testatun ja tulokselliseksi havaitun työkalun käyttöönsä. Mallista on toteutusohje www.finnishfoodinnovations -sivuilla.

Vientiasiantuntemusta ja markkinatietoa

Yritykset voivat etsiä asiantuntijoiden apua vientituotteiden tuotekehitykseen. FFI-ohjelmaan osallistuneiden asiantuntijoiden listaus löytyy www.finnishfoodinnovations.fi -sivuilta. Ulkomaista markkinatietoa on saatavilla myös tulevaisuudessa. FFI-ohjelma korosti markkinatiedon tärkeyttä tuotekehityksen perustana. Tiedonhankinta jatkuu MarketWise -projektissa syyskuun 2018 alusta alkaen noin kahden vuoden ajan. MarketWise kokoaa markkinatietoa maailmalta ja jakaa tietoa some-kanavissa sekä tilaisuuksissa. MarketWisen edustajan Fennopromo Oy:stä voi pyytää puhujaksi tapahtumiin!