Artikkelit

Viennin kasvua ja korkeampaa arvonlisää ilmastoviisaista tuotteista

380Lukenut

Ilmastoviisaiden elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, kun yhä useampi kuluttaja haluaa vaikuttaa ostopäätöksillään ympäristön tilaan. KIKE-hanke kutsuu elintarvikeyrityksiä innovoimaan bio- ja kiertotalousosaamiseen perustuvia ilmastoystävällisiä tuotteita ja edistämään siten vientiään.

Kuluttajamarkkinoilla tehdään tulevaisuudessa yhä useampi ostopäätös sillä perusteella, miten jokin ruoka- tai juomatuote säilyttää luontoarvoja ja turvaa maapallon kestokykyä. Kuluttajien halu luonnonvarojen kestävään käyttöön kasvaa.

Kansainvälisessä vähittäiskaupassa on vielä kohtuullisen vähän tarjolla tuotteita, joiden ympäristöhyödyt ovat selkeästi mitattavissa ja joiden ilmastoystävällisyys on osaavasti brändätty.

Suomi on bio- ja kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edelläkävijä, joka voi monipuolisesti hyödyntää tätä osaamistaan vientituotteiden kehittämisessä. Ilmastoviisaudesta on tuotteisiin luotavissa sitä korkeaa lisäarvoa, jota ruokaviennissä kaivataan.

Ympäristöosaaminen euroiksi – viisaasti lisää viivan alle

Ympäristöosaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä antaa yrityksille mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen kestävällä tavalla. Bio- ja kiertotalouden avulla on mahdollista kasvattaa tuottoa, vähentää kuluja, kehittää brändiä ja vähentää liiketoiminnan riskejä.

KIKE-hanke kutsuu yrityksiä mukaan

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) -hanke kutsuu 50 elintarvikevalmistajaa kehittämään vientituotteita uusimman bio- ja kiertotalousosaamisen pohjalta. Hanke samalla opastaa yrityksiä brändäämään ympäristöosaamistaan ja viestimään siitä ulkomaisille asiakkaille.

Hanke on suunnattu maaseudun pienille ja keskisuurille yrityksille. Olennaista on, että osallistuvilla yrityksillä on kasvuhalua ja kykyä tähdätä vientiin. Osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja: info@ki-ke.fi, +358 40 833 7727, www.ki-ke.fi

Kirjoittaja
Eeva-Liisa Lilja, Fennopromo Oy


KIKE-hanke tarjoaa:
• 6–9 KIKE-tiimitapaamista ilmastoviisaiden tuotteiden innovoimiseksi vientimarkkinoille,
• markkinatietoa ilmastoystävällisten tuotteiden kysynnästä maailmalla,
• mahdollisuuden soveltaa uusinta bio- ja kiertotalousosaamista tuotekehityksessä,
• kansainvälisen markkinoinnin opastuksen,
• yhteyksiä kansainvälisiin ostajiin.


Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, joka toteutetaan 1.1.2022 – 30.6.2024 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on auttaa elintavikevalmistajia saavuttamaan uutta kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta ja edistää elintarvikevientiä. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja sen koordinoinnista vastaa Fennopromo Oy yhteistyössä ruoka- ja ympäristöalan verkoston kanssa.