Artikkelit

Mitä on sertifioitu artesaaniruoka?

1.36TLukenut

Sertifioitu artesaaniruoka on Mathantverk i Finland rf – Suomen artesaaniruoka r.y. myöntämä laatusertifikaatti. Sertifioitu artesaaniruoka on laadukasta ja raaka-aineen maku on keskiössä. Se on tuotettu huolellisesti raaka-ainetta kunnioittaen ihmisen käden ja osaamisen ohjatessa prosessia. Sertifioidun artesaaniruoan tekijällä on niin käytännön kuin teoreettista osaamista raaka-aineen ominaisuuksista, mikrobiologisista prosesseista ja perinteisistä menetelmistä ja halu kehittää osaamistaan jatkuvasti. Artesaaniruoan tekijä ja raaka-aineen tuottaja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Artesaaniruoka sertifikaatin voi saada tuote, joka täyttää artesaaniruoan kriteerit

Yleiset artesaaniruoan kriteerit

Sertifioitu artesaaniruoka sisältää vain luonnollisia (ei synteettisesti tuotettuja) raaka-aineita. Niin liha, kala, maito, marjat, hedelmät, kasvikset, sienet kuin viljakin ovat lähituotantoa tai ainakin kotimaista alkuperältään tunnettua. Sertifioitu artesaaniruoka on valmistettu korkealaatuisista raaka-aineista ilman turhia lisäaineita ihmisen ohjatessa kaikkia valmistuksen osia.

Vastuullisuus ja artesaaniruoka

Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota makuun, ravitsemukseen, yksilöllisyyteen ja elintarvikkeiden kestävään tuotantoon niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Raaka-aineita kunnioittava ja huolellinen jalostaminen, kaikki sivuvirrat mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen, sekä tekijän osaamisen mukanaolo kaikissa jalostuksen vaiheissa säilyttää ja lisää erityisesti maaseudun työpaikkoja. Jalostus tapahtuu usein oman tilan yhteydessä, jolloin kuljetus- ja työmatkat vähenevät. Artesaaniruoka perustuu suomalaiseen paikalliseen ruokakulttuuriin säilyttäen ja tehden sitä tunnetuksi. Harvaan asutussa Suomessa on rikas ja monipuolinen ruokakulttuuri, joka on ollut suuressa vaarassa tasapäistyä ja yksipuolistua suurten kansainvälisten elintarvikevalmistajien tarjoaman tuotannon mukaan.

Jokainen artesaaniruokatuote on yksilöllinen. Aina on hyväksytty, että viineissä maistuu alueen maaperän ominaisuudet, vuosikerta ja niin edelleen. Artesaaniruoassa näkyy ja maistuu raaka-aineen alkuperän ominaispiirteet, vuosikerta ja tekijän kädenjälki. Tämän hyväksyttyämme emme tarvitse tasalaatuisuuden takaavia lisäaineita korkeasta laadusta tinkimättä. Aitoa artesaaniruokaa ei voi valmistaa teollisesti eikä artesaaniruoan ole tarkoitus jäljitellä teollisia tuotteita.

Raaka-aineen tuottajan ja artesaaniruoan valmistajan välillä on yhteistyötä, myös artesaaniruokayrittäjien välillä on yhteistyötä. Artesaaniruoassa voi olla raaka-aineena artesaaniruokatuotteita esimerkiksi myllyn ja leipurin käyttämät jauhot tai salaattijuuston öljy. Myös hankinnoissa, kuljetuksissa, markkinoinnissa ja myynnissä artesaaniruokayrittäjät tekevät yhteistyötä.

Artesaaniruokaa käyttävät ravintolat ja cateringyritykset saavat artesaaniruokatuotteista asiakkaita kiinnostavan paikallisen profiilin, ja matkailijat ja paikalliset laajan kuvan alueen makumaailmasta. Näin syntyy makumuistoja!

Artesaaniruokayritys työllistää henkilöitä aina raaka-aineen tuotannosta tuotteen valmistukseen ja myynnin kautta kuluttajille asti. Tällä on positiivisia vaikutuksia alueen työllisyyteen ja maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Artesaaniruokaa ei määritä se montako henkilöä yrityksessä on töissä vaan se, miten valmistusprosessi hoidetaan. Artesaaniruoan valmistaja kuuntele tarkasti myös kuluttajia. Pienen yrityksen on helppo myös mukauttaa toimintaansa ja tuotantoansa asiakkaiden toivomusten ja erityistilanteiden mukaan.

Vuoden 2019 voittajia. Kuva Ida Vesterinen, JAMK. ©aitomaaseutu.fi

Artesaaniruoan sertifiointihanke

Artesaaniruoan sertifiointihanke toteutetaan pilottiluontoisesti I samma båt – samassa veneessä Leader alueella. Saaristomeren biosfäärialue on ollut alueen kuntien kanssa aktiivisesti tuomassa artesaaniruoan käsitettä Suomeen, joten Turunmaan alueella sekä tuottajien että kuluttajien kiinnostus artesaaniruokaa kohtaan on varsin vahva.

Yleinen kiinnostus artesaaniruokaa, lähellä ja kestävästi tuotettua ruokaa kohtaan on kasvanut viime vuosina huimin harppauksin. Suuren kiinnostuksen myötä on markkinoinnissa alettu käyttää artesaaniruoka käsitettä varsin laveasti. Sertifioinnin tarkoitus on tehdä kuluttajalle helpoksi löytää oikea artesaaniruoka laajasta elintarviketarjonnasta ja artesaaniruokayrittäjlle mahdollisuus osoittaa artesaaniruokatuotteensa aitous.

Artesaaniruokaan mieltyneet tuottajat ja kuluttajat eri puolilta Suomea ovat osoittaneet kiinnostusta sertifiointia kohtaan. Syyskuussa Lappeenrannassa pidettävien artesaaniruoan SM-kilpailujen jälkeen on tarkoitus tehdä sertifiointi mahdolliseksi koko maassa. Sertifikaatin myöntää Mathantverk i Finland r.f – Suomen artesaaniruoka r.y.

Sertifioidussa artesaaniruoassa käytetään niin vähän lisäaineita kuin mahdollista, yleensä ei lainkaan, raaka-aineet tulevat läheltä ja valmistuksessa edetään raaka-aineen ehdoilla. Myös kaikki käytetyt apuaineet ilmoitetaan sertifiointia haettaessa. Artesaaniruoka on käsityötä ja valmistusta ohjaa ihmisen osaaminen, tieto ja taito. Ruumillisen työn keventäjinä voidaan käyttää koneita, mutta automatisoituja linjastoja ruoka-artesaani ei käytä.


Projekt för certifiering och profilering av kvalitativt mathantverk / Laadukkaan artesaaniruoan sertifionti ja profilointi -hanke
– Rahoittajina ovat I samma båt – samassa veneessä Leader, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden ja Nauvon Säästöpankkisäätiö.
– Hankevetäjänä toimii Eija Lamsijärvi.
– Lisätietoja artesaaniruoasta https://mathantverkarna.fi


Kirjoittaja
Eija Lamsijärvi

https://artesaaniruokasm.fi/ ja https://mathantverkfm.fi/