Uutiset

Vastuullisuutta, vastuullisuutta, mutta miten ihmeessä siitä viestitään?

©maaseutuverkosto, Jyrki Vesa
313Lukenut

Vastuullisuus on nyt kaikkien huulilla ja mielessä. Mutta miten päästä aiheesta konkretiaan ja sen esille tuomiseen? Paikallinen ruokatuotanto on jo usein vastuullista, käytetään paikallisia raaka-aineita, työllistetään alueen ihmisiä, mitataan tuotantopanoksia, pohditaan pakkausten materiaaleja ja järkeviä kuljetusreittejä ja niin edelleen.

Mutta miten muutetaan teot vastuulliseksi toiminnaksi, ja yritykselle selkeäksi ja ylpeyttä herättäväksi asiaksi; me teemme asioita oikein! Vastuullisuusviestintä on tekoja, näin kerrotaan napakassa Vastuullisuusviestintä -oppaassa, jonka ovat luoneet Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijaryhmä.

Opas sisältää konkreettisia ohjeita vastuullisuusviestinnän suunnitteluun. Sen mukaan aloittaminen kannattaa aloittaa juuri siitä, mitä yrityksessä jo nyt tehdään, jaotella tekoja teemoihin sekä pohtia tulevia vastuullisuustavoitteita. Nykyisestä toiminnasta, tavoitteista, aikataulusta ja niiden seurannasta syntyy pohja, vastuullisuussuunnitelma, josta on hyvä siirtyä varsinaiseen viestintäsuunnitelmaan. Viestintäsuunnitelma on apuväline arjen keskelle, kun viestintätoimet, kuten aikataulu, teemat, kohderyhmät ja kanavat ovat jo valmiiksi mietittyjä. Vastuullista toimintaa on myös katsoa rehellisesti viestinnän onnistumista, päivittää sitä ja ylläpitää jatkuvasti viestintää oman toiminnan mukaisena.

Vastuullisuusviestinnän-opas (pdf) elintarvikealan pk-yrityksille löytyy Kestävä RuokaHäme -hankkeen sivuilta ja se on toteutettu osana tätä maaseuturahaston tukemaa hanketta.

Kirjoittaja
Sanna Lento
Hämeen ammattikorkeakoulu