Uutiset

Uusi opas valottaa lähiruoan tietä kauppaan ja kuluttajille

375Lukenut

Hämeen ammattikorkeakoulun 2021-2023 vetämässä Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle -hankkeessa on tehty opas lähiruoan tiestä kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin.

Oppaaseen on koottu hankkeessa tehdyt havainnot, konkreettisten kokeilujen tulokset ja toimintaideat vapaasti saataviksi. Opas valottaa myös hankkeessa alkuvuonna 2021 tehdyn kyselytutkimuksen sekä kauppojen ja lähiruokatuottajien edustajille tehtyjen haastattelujen tuloksia.

Lähiruokaa ostetaan Hämeessä ruokakaupasta

Kyselytutkimukseen saatiin 500 vastausta kanta- ja päijäthämäläisiltä kuluttajilta. Kuluttajakyselyn pohjalta luotiin lähiruokaa ostavien kuluttajien profiilit sekä selvitettiin kuluttajien ostoskäyttäytymistä lähiruokaa kohtaan. Niiden pohjalta todettiin muun muassa, että lähiruokatuotevalikoiman laajentaminen ja myynti myös pienissä kaupoissa lisäisivät tuottajien kannattavuutta ja kuluttajien tietoisuutta sekä mielenkiintoa lähiruokaa kohtaan.

Lähiruokatuotteiden ostospaikoista suosituimpia olivat ruokakaupat. Kolmasosa vastaajista osti lähiruokaa enimmäkseen ruokakaupoista ja kaksi kolmasosaakin silloin tällöin. Lisäksi yli puolet kuluttajista kertoi ostavansa lähiruokatuotteita ainakin silloin tällöin myös torilta tai kauppahallista, myyntikojuista ja tapahtumista. Vastaajista myös yli puolet kertoi saavansa tietoa lähiruoasta ruokakaupasta. Tärkein syy suosia lähiruokaa oli paikallisten yrittäjien tukeminen.

Lähiruoan arvoketjun kehittäminen vaatii parempaa yhteistyötä tuottajilta ja kaupalta

Lisäksi hankkeessa tehtiin noin 40 haastattelua lähiruokatuottajien ja kaupan edustajien kanssa. Haastatelluilla lähiruokatuottajilla päivittäistavarakaupat olivat merkittäviä tuotteiden myyntikanavia. Keskimäärin tuotteita oli kahdesta viiteen päivittäistavarakaupassa ja myyntialueena pääsääntöisesti oma maakunta, eli tässä tapauksessa Kanta- ja Päijät-Häme.

Kauppojen ja lähiruokatuottajien välisessä toiminnassa on parantamista ja etenkin keskinäistä vuorovaikutusta tarvitaan lisää. Tärkeää on myös parantaa pienten toimijoiden mahdollisuuksia toimia kaupan kumppanina. Molemminpuolista tietämystä tarvitaan tuotteiden menekistä, tuotepuutteista, hävikistä sekä tietoa kuluttajapalautteista.

Hankkeen aineistojen perusteella lähdettiin myös innovoimaan uusia toimintamalleja ja pyrittiin konkreettisiin kokeiluihin. Esimerkiksi yhdessä yli vuoden mittaisessa kokeilussa lähiruokatuottaja pystyi kasvattamaan myyntiään merkittävästi sillä, että kaupalta saatua dataa jalostettiin ymmärrettävään muotoon, markkinointitoimenpiteisiin tehtiin muutoksia ja kokeiluja seurattiin tarkasti.

Maaseuturahaston tukema julkaisu Lähiruoan tie kauppaan ja kuluttajan ostoskoriin – opas lähiruokatuottajille ja kauppiaille löytyy sähköisenä Hämeen ammattikorkeakoulun e-julkaisusarjasta 1/2023 sekä selailtavana Issuu-julkaisuna.