Maakunnista

Uutta potkua ruokamatkailuun palvelumuotoilusta

1.24TLukenut

Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta, jossa panostetaan ruokamatkailun kehittämiseen tulevien vuosien aikana. Into Seinäjoki ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö ovat käynnistäneet Ruokamatkailun kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää alueen ruokamatkailutarjontaa sekä yritysten osaamista ruokamatkailun tuotteistamisessa. Tarkoituksena on inspiroida alueen yrityksiä muokkaamaan jo olemassa olevista palveluistaan, tai täysin uusista ideoista, ruokamatkailutuotteita ja -konsepteja osaksi alueen matkailutarjontaa. Hanke toteuttaa Manner-Suomen kehittämisohjelmaa.

Raakileesta myyntituotteeksi

Tuotekehitys on jatkuva prosessi ja etenkin matkailussa palvelukonseptin on oltava kohdillaan alusta loppuun asti. Palvelumuotoilu eli paremman asiakaskokemuksen suunnittelu on päivän sana matkailussa ja olennainen osa myös ruokamatkailua.

Parhaillaan käynnissä olevassa Ideasta myyntituotteeksi -työpajasarjassa mukana olevat yritykset työstävät ideastaan ruokamatkailutuotteita yhdessä palvelumuotoilun asiantuntijoiden kanssa. Pohtien, keskustellen ja ideaa ravistellen löydetään tuotteen ydin, laitetaan tuotteen raamit kuntoon, pohditaan palvelupolun kulkua ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä viestinnän ja tarinallistamisen vaikutusta ruokamatkailutuotteen houkuttelevuuteen.

Työpajasarjan tuloksena syntyy hiottuja ruokamatkailutuotteita ja alueen ruokamatkailutarjontaa rikastavia uusia tapahtumakonsepteja, mikä tukee myös alueen ruokakulttuurin kehittymistä. Tuotteille on jo valmiina monta valtakunnallista myyntikanavaa, joiden avulla alueelle on tavoitteena saada houkuteltua matkailijoita myös maakunnan ulkopuolelta.

Vatsantäytteestä elämykseksi

Etelä-Pohjanmaalla on paljon hyviä ja innovatiivisia yrityksiä, yrittäjiä ja olemassa olevia palveluita. Omaa osaamista ei tosin aina tunnisteta eikä osata yhdistää matkailijoita kiinnostaviksi kokonaisuuksiksi. Ruoka voi olla paljon muutakin kuin pelkkää vatsantäytettä. Tästä syystä tulevana syksynä lähdetään hakemaan oppia ja ideoita uusista elämyskonsepteja Tanskan Aarhusista, joka pyrkii Pohjoismaiden johtavaksi ruuan ja kulttuurin keskittymäksi.

Opintomatkan tarkoituksena on auttaa osallistuvia yrityksiä kirkastamaan omia ideoitaan sekä saamaan uusia ajatuksia uusien ruokamatkailutuotteiden kehittämiseen. Esimerkiksi useassa ravintolassa pysähtyvä Food Walk- kierros voi inspiroida myös maakunnan ruokamatkailutoimijoita yhdistämään paikallinen ruoka ja kulttuuri kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Uusien ideoiden lisäksi matkalta toivotaan rentoa verkottumista ja yhteistyöavauksia.

Kirjoittajat: Elina Puska, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Ilkka Latomäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
ja Suvi Takala, Into Seinäjoki Oy

Lisätietoja: www.ruokaprovinssi.fi