Artikkelit

Työväline matkailuyrityksille omaleimaisuuden ja erityisyyden edistämiseen

310Lukenut

Oletko sulkenut silmäsi ja kuunnellut miltä yrityksesi asiakastiloissa kuulostaa? Miten kuvailisit ympäristösi äänimaailmaa ja mitä haluaisit sen ilmentävän? Onko aistiympäristössä kehitettävää, korjattavaa tai vahvistettavaa? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin ja moniin muihin seikkoihin opastaa Paikan tuntu -itsearviointityökalu kiinnittämään huomiota. Itsearviointityökalu perustuu Walesissa kehiteltyyn matkailuyrityksille suunnattuun “About Sense of Place” -työkirjaan.

Työkalu on koostettu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttamassa SToP – Saimaa Taste of Place. Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona -hankkeessa. Sen tavoitteena on tunnistaa eri aineistojen avulla Saimaan alueen erityispiirteitä ja ruokaan liittyviä tekijöitä. Ruokaan liittyen hankkeessa laaditaan myös esimerkkikooste siitä, millaisilla maantieteellisillä tekijöillä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisyyttä voidaan osoittaa.

Mitä on paikan tuntu?

Paikan tuntua (sense of place) pidetään matkakohteen onnistuneen brändäyksen avaintekijänä. Paikan tunnun merkitys ja vahvuus perustuu siihen, että matkailijat ovat kiinnostuneita paikallisuudesta. He haluavat kokea sen, mikä tekee matkakohteesta omaleimaisen, erityisen ja mikä kertoo paikallisesta elämäntavasta.

Paikan tunnun tekijät voivat olla hyvin monenlaisia. Ne voivat kummuta fyysisestä, sosiaalisesta tai kulttuurisesta ympäristöstä. Paikan tuntu -tekijöiden tunnistaminen ja vahvistaminen kannattaa, koska sen avulla voi löytää kehittämisideoita yrityksen toimintaan; tuotteisiin ja palveluihin sekä markkinointiviestintään. Tunnusomaisesta paikallisuudesta voi luoda lisäarvoa ja erottautumiskeinon, mikä parantaa kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Itsearviointityökalu auttaa tunnistamaan

Itsearviointityökalun tarkoituksena on johdattaa ja kannustaa toimijoita matkakohteen paikan tuntu -tekijöiden omatoimiseen tunnistamiseen. Itsearviointityökalun kysymysten tarkoitus on auttaa havainnoimaan ja ideoimaan paikan tuntua, oman yrityksen erityisyyksiä ja omaleimaisuuksia. Jo pelkkä kysymyksiin tutustuminen opastaa kiinnittämään huomiota seikkoihin, joilla voidaan vahvistaa matkailijoiden paikkakokemusta. Itsearviointityökalu avautuu pdf:nä tästä ja löytyy hankkeen verkkosivuilta kohdasta uutiset ja julkaisut.

Kirjottaja

Riitta Kaipainen
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Kuvat ovat kuvakaappauksia työkirjasta.