KansiYhteistyöesimerkkejä

Riverian ja Jäätelövankkurin työssäoppimis- ja tuotekehitysyhteistyö

Jenna Reijonen pakkaa jäätelöä ja Maria Mustonen kiinnittää etikettejä pakkauksiin.
807Lukenut

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Polvijärvellä sijaitseva jäätelötehdas Jäätelövankkuri tekevät yhteistyötä tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuden tehdä osan elintarvikealan opinnoista työssäoppimisen kautta. Malli auttaa oppilaitosta ja opiskelijoita monipuolistamaan opintoja, mutta siitä on paljon apua myös yrittäjälle.

Jäätelövankkurin toiminta on sesonkipainotteista jäätelönvalmistusta, jonka yksi haaste on sopivan työvoiman löytyminen. Parhaiten toimeen sopivatkin opiskelijat, jotka eivät edes voisi olla töissä ympärivuotisesti. Varjopuoli sesonkiluontoisen työvoiman etsimisessä on tietysti se, että perehdytys työtehtävään on usean kuukauden intensiivinen puristus ja se on aina tehtävä uudelleen.

– Oppilaitosyhteistyö on ollut todella hieno ratkaisu tähän tarpeeseen. Olemme tehneet koulutussopimuksen, eli sitoudumme kouluttamaan tietyn kokonaisuuden opintosuunnitelman mukaan työssäoppimisen puitteissa. Käytännössä tämä kokonaisuus on identtinen meidän perehdytysjaksomme kanssa, Jäätelövankkurin Teemu Virrantalo valottaa.

Jakso toteutetaan kevättalvella, kun yritystoiminnassa on rauhallisempi aikataulu. Silloin on hyvä mahdollisuus tehdä töitä puolella teholla ja keskittyä työssäoppimisen onnistumiseen. Keskeistä on työpaikkaohjaajan aito panos opiskelijan perehdyttämiseen.

– Tämä aikataulu mahdollistaa sen, että meillä on käytännössä valmis työntekijä kesäksi sesonkia varten. Se on tietysti koko yhteistyön tarkoituskin – en ole halunnut harjoittelijoita pelkästään harjoitteluun, vaan myös jäämään meille kesätöihin. Ja vielä toivottavampaa olisi, että he palaisivat vielä seuraavanakin vuonna töihin, Virrantalo kertoo.

Yhteistyö on ollut menestyksekästä ja Jäätelövankkurilla ollaankin pääsemässä tilanteeseen, jossa aikaisempien vuosien opiskelijoita voidaan ottaa useampina vuosina töihin.

Perusteellinen perehdytysjakso opetti paljon

Riverian leipuri-kondiittoripuolelta valmistunut Jenna Reijonen suoritti opintonsa nopealla aikataululla kahdessa ja puolessa vuodessa tavanomaisen kolmen sijaan.

– Minulle jäi hyvä kokemus opinnoista ja siitä, että Riverialla oli esimerkiksi mahdollisuus kesällä suorittaa yleisiä aineita ja näin valmistua nopeammin, Reijonen kertoo.

Reijoselta löytyi elintarvikealan perustutkinto, mutta muuten Jäätelövankkurilla tehty 15 opintopisteen ammatillinen valinnainen aine tarjosi aivan erilaista kokemusta kuin leipuri-kondiittoripuolen opinnot.

Jenna Reijonen laskee lähes valmista jäätelöä jäätelökoneesta pakkaustentäyttökoneeseen.

– Ensinnäkin töitä tehdään tietysti kylmässä eikä kuumassa! Ennen kaikkea pääsin kuitenkin oppimaan perusteellisesti, miten hommat toimivat. Teemu oli todella hyvä perehdyttämään työhön ja itselleni tuntui hyvältä se, että sain myös paljon vastuuta. Minulle se kielii siitä, että työnantaja luottaa minuun, Reijonen pohtii.

Heti samana päivänä, kun opintojakson näyttö suoritettiin loppuun, siirtyi Reijonen kesätöihin Jäätelövankkurille. Samat työssäoppimisessa perehdytetyt työtehtävät jatkuivat, mutta Reijonen pääsi myös itse perehdyttämään ja opastamaan muita kesätyöntekijöitä. Työnantajan selkeä luotto myös tässä toimessa oli Reijoselle positiivinen kokemus.

Työssäoppimisessa tärkeää on opiskelijan aito oppiminen

Jäätelövankkurilla annettava hyvä ohjaus onkin saanut eniten kiitosta opiskelijoilta. Työssäoppimisen aikana opiskelijalla on aina työpari, joka on joko yrittäjä itse tai toinen kokeneempi työntekijä. Työpari neuvoo ja tältä saa aina kysyä apua. Tarkoitus on, etteivät opiskelijat joudu liian varhain toimimaan itsenäisesti.

Virrantalo kokee tärkeäksi sen, että oppilaitosyhteistyössä opiskelijoita ei käytetä työvoiman korvikkeena tai teetetä heillä opintokokonaisuuden ulkopuolisia tehtäviä, jotka eivät palvele opiskelijaa. Yhteistyö vastaa tietysti molemminpuolisiin intresseihin, mutta niistä on oltava rehellinen.

– Totta kai meillä on taloudellinen intressi, sillä yhtä perusteelliseen perehdytykseen meillä ei olisi resursseja ilman tätä yhteistyötä. Opiskelijoiden ja oppilaitoksen on kuitenkin saatava meiltä aito opintokokonaisuus, joka kerryttää opintopisteitä ja opiskelijoiden taitoja, Virrantalo pohtii.

Alueella on myös rajallinen määrä mahdollisuuksia työssäoppimiseen etenkin meijerialalla. Jäätelövankkurilla hyvä puoli on se, että perehdyttämisen vuoksi opiskelijoiden on mahdollista tulla töihin, vaikka takana olisivat vain elintarvikealan perusopinnot.

Yhteistyö Riverian kanssa juontaa juurensa elintarvikealan hanketoimintaan

Jäätelövankkurin tarjoama opintokokonaisuus työssäoppimisen kautta ei ole ainoa yhteinen toimi, joka Virrantalolla on Riverian kanssa. Erityisesti hän nostaa esille yhteiset elintarvikealan hankkeet.

– Riveria toimii usein erilaisten yhteisten hankkeiden hallinnoijana ja vetäjänä, mutta olen ollut monessa mukana ja näenkin, että meillä on oikein läheinen ja toimiva yhteistyö usean vuoden ajalta, Virrantalo toteaa.

Hankkeiden hyöty on Virrantalon näkemyksen mukaan moninainen. Niistä on mahdollista saada muun muassa toiminnallista tukea, koulutusta sekä mahdollisuus verkostoitumiseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Merkittävää on myös tiedonsiirto yritysten ja toimijoiden välillä sekä eri elintarvikealojen ja toimintojen nostaminen yleiseen tietoisuuteen.

Jäätelövankkuri on myös saanut monipuolista apua tuotekehitykseen hanketoiminnasta.

– Pienenä yrityksenä meillä ei ole tuotekehitykseen sopivia keittiötiloja, eikä resursseja kovin kevyin mielin lähteä varaamaan tiloja ja keittiömestareita erilaisia tuotemahdollisuuksia kokeilemaan. Siksi onkin ollut upeaa järjestää yhdessä Riverian kanssa erilaisia tuotekehitystyöpajoja, Virrantalo kertoo.

Työpajoja on voitu lähteä järjestämään jopa täsmätarpeeseen yritysten tarpeita mukaillen, vaikka tilaisuudet ovat tietysti avoimia kaikille yrityksille ja niiden kautta on tärkeää tuottaa yleistä hyötyä niin yrityksille kuin opiskelijoillekin.

Jäätelövankkurin työntekijät Hassan Osman, Simo Valling ja yrittäjä Teemu Virrantalo, keittiömestari Jouko Martikainen ja Riverian opiskelija Jenna Reijonen kehittivät opetuskeittiössä joululaatikoiden reseptiikkaa.

Viime keväänä Jäätelövankkuri järjesti Riverian kanssa tuotekehitystyöpajan liittyen kasvisjalosteisiin, jossa kehiteltiin muun muassa Jäätelövankkurin tuoteperheeseen korkealaatuisia raakapakasteita perinnejouluruoista. Työpajaan osallistunut Reijonen kokee työskentelyn olleen antoisaa.

– Kokeilimme yli kahtakymmentä erilaista laatikkoa, erilaisin maustein ja erilaisin tekniikoin. Olihan se hauskaa hommaa, Reijonen naurahtaa.

Myös Virrantalo kokee työpajan olleen hyvin onnistunut.

– Saimme sen tuloksena tuotantoon asti uusia tuotteita meidän tavanomaisen sesongin ulkopuolelle. Toisella tapaa onnistunut tuotekehitystyöpaja taas oli maitotuotteisiin keskittynyt kokeilu, jossa testattiin gourmet-voita meille uudeksi tuotteeksi. Tuote oli hyvä, mutta siitä ei olisi saanut taloudellisesti kannattavaa. Saimme siis selville sen mitä halusimmekin kustannustehokkaasti, Virrantalo toteaa.

Työsuhde opintojakson jälkeen on hyvä porkkana

Oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneille yrittäjille Virrantalo ehdottaa rohkeaa yhteydenottoa sopivien oppilaitosten koulutusalojen vastaaviin. Usein harjoittelun tai työssäoppimisen paikan etsiminen annetaan opiskelijan tehtäväksi, mutta sopivista paikoista tiedottaminen koulun kautta opiskelijoille onnistuu. Näistä mahdollisuuksista viestitään mielellään, varsinkin jos yrityksellä on jo valmis malli tarjottavana – kuten Jäätelövankkurin työssäoppimisjakso, jota seuraa kesätyö.

Yrityksen syrjäisyys voi aiheuttaa hankaluuksia sopivien opiskelijoiden löytämiseen. Myös tähän pulmaan auttaa jo se, että opiskelijalle on tarjolla porkkana työsuhteen jatkosta harjoittelujakson jälkeen.

Haja-asutusalueiden haasteita on kuitenkin ratkottava myös toisaalla. Tällä hetkellä Virrantalo odottaa kiinnostuksella Riverian Osaajia harvaan asutulle alueelle -hankkeen tuloksia, jossa esimerkiksi kokeillaan pilottialueella Ilomantsissa opiskelijoille tarjottavia ensivierailuja yrityksiin, jotka etsivät työvoimaa.

Teksti: Ellinoora Havaste
Kuvat: Pasi Lehtonen ja Karjalaiset Vankkurit Oy