Uutiset

Pohjoisia luonnon aarteita esittelevä video

393Lukenut

Treasures from the Nature -hankkeessa tuotetussa videossa esitellään Barentsin alueen luonnontuotteita sekä mikä vaikutus pohjoisilla olosuhteilla on luonnosta saataviin raaka-aineisiin. Videossa kerrotaan myös raaka-aineiden jalostusmahdollisuuksista sekä metsän ja luonnon vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin unohtamatta kulttuurin merkitystä.

https://youtu.be/O3YvIZ4WnDc

Video on rahoitettu Kolarctic CBC-ohjelmasta ja tehty TreNat -hankkeessa.