ArtikkelitKansi

Tulevaisuuden ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja kehitetään yhdessä

1.23TLukenut

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen ekologisten pakkausratkaisuiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos, digitalisaatio ja pakkausmateriaalien kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat haasteita pakkaaville yrityksille ja pakkausvalmistajille. Siirtyminen uusiin ekologisiin pakkausratkaisuihin avaa sekä pakkaaville että koneita ja laitteita valmistaville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pakkaustekniikan laboratorion ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin yhteishankkeessa kehitetään tulevaisuuden ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja elintarvikealan PK-yritysten tarpeisiin. Korkeakouluilla on korkeaa pakkausosaamista pakkausmateriaaleihin, muotoiluun ja pakkausten valmistukseen liittyen.

KUPARI – Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin -hankkeessa yritysten on mahdollisuus päästä kokeilemaan LUT:n ja LAMKn kehittämiä pakkausratkaisuja elintarvikkeiden pakkaamiseen. Vaihtoehtona tarjotaan kotimaisista raaka-aineista valmistettuja kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja.

KUPARI -hankkeeseen kuuluu 4 ympäristöystävällistä tuotepakkaamista kehittävää toimenpidekokonaisuutta:

Yritysten tarpeiden kartoittaminen
Hankkeessa kartoitetaan elintarvikkeita pakkaavien PK-yritysten tuotepakkaamiseen liittyviä haasteita haastatteluissa ja työpajoissa Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella. Tutkimustulokset kootaan diplomityössä tiedoksi kehitystyötä varten.

Pilointimahdollisuus omien tuotteiden pakkaamiseen
Hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden pilotointiin. Hankkeen aikana on mahdollisuus kokeilla tuotteenne pakkaamista LUT:lla kehitettyihin vuoka- ja pussimallisiin kartonkipakkauksiin.

Biomateriaaleja eri pakkausformaateille
Puukuitupohjaiset pakkausmateriaalit tarjoavat ekologi-
semman vaihtoehdon muoville edistäen pakkausten ympäristömyönteisyyttä ja kiertotalouden periaatteiden toteutumista. Hankkeessa kehitetään elintarvikepakkaamiseen soveltuvia biomateriaaleja ja tuotantoteknisiä ratkaisuja paremman tuoteturvallisuuden sekä monipuolisen käytettävyyden saamiseksi.

Ekologisia pakkausmuotoiluratkaisuja PK-yrityksille
Hankkeen aikana suunnitellaan uusia pakkauskonsepteja ja tehdään niistä prototyypit hyödyntäen ekologisia materiaaleja ja hankkeessa kehitettäviä valmistustekniikoita. Yritys saa tietoa kuluttajien käyttäytymistä ohjaavista tekijöistä ja tulevaisuuden pakkausratkaisuista.

Yritykset saavat tietoa, millä tavoin kuluttajien tarpeita voi täyttää kestävällä tavalla ja luoda samalla kestävämpaä̈ tuotekehitystä ja brändiarvoa.

Osallistumalla toimenpiteisiin PK-yritykset saavat käyttöönsä viimeisintä tietoa uusista ekologisista pakkausratkaisuista, joita LUT:lla ja LAMK:lla on kehitetty.

Hankkeessa järjestetään työpajoja yrityksille. Helmikuussa järjestettiin ensimmäiset työpajat Lahdessa ja Lappeenrannassa. Aiheina olivat muun muassa kestävän kulutuksen ja pakkaamisen megatrendit ja niiden vaikutukset. Lisäksi esiteltiin elintarvikealan PK-yritysten haastatteluissa nousseita tuotepakkaamisen haasteita ja kehitysideoita. Työpajassa esiteltiin myös tuotteiden pakkaamisen pilotointimahdollisuuksia. Kesäkuussa 2019 työpajatoiminta jatkuu sekä Päijät-Hämeen että Etelä-Karjalan alueella

Liittyminen mukaan tulevaisuuden pakkausratkaisuita kehittävään verkostoon on maksutonta. Hanketta rahoittavat EAKR (Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitot) ja se toteutetaan ajalla 1.8.2018 – 31.12.2020.

Lisätietoja:
Mika Kainusalmi, mika.kainusalmi@lut.fi
Kati Kumpulainen, kati.kumpulainen@lamk.fi
www.lamk.fi/kupari