Artikkelit

Tietoa jalostavista elintarvikeyrityksistä

Jalostavat elintarvikeyritykset valtakunnallisesti.
213Lukenut

Valtakunnallinen Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanke ja maakunnalliset elintarvikealan kehittäjät kokosivat vuonna 2023 yhteistyössä maakunnittaisen Aitoja makuja yritystilaston. Yritystilastosta selviää, millä toimialalla yritykset toimivat ja montako henkilöä ne työllistävät.

Jalostavien elintarvikeyritysten määrä toimipaikoittain on 2629, joista luomua jalostavia on 315. Uudenmaan, Pohjanmaan ja Lapin osalta tiedot perustuvat vuoden 2020 lukuihin ja Lapin osalta ei ole tietoa luomuyrityksistä. Tässä tilastossa luomua jalostavat yritykset ovat sellaisia, joiden kaikki tuotteet ovat luomua tai luomutuotteet ovat osa yrityksen toimintaa. Tilastoon kuuluvien jalostavien elintarvikeyritysten toiminta on liikevaihdoltaan vähintään 15 000 euroa vuodessa.

Maakuntien välisessä vertailussa on hyvä muistaa, että yritysten määrä vaihtelee suuresti. Siitä seuraakin, että jokin toimiala tai kokoluokka voi olla hyvin merkittävässä roolissa yhdessä maakunnassa, vaikka se ei lukumäärällisesti nousekaan esille koko Suomen mittakaavassa.

Elintarvikealalla merkittävässä roolissa ovat mikroyritykset (alle 10 henkilöä työllistävät), joita on 81 %. Pienimpiä (alle 5 henkilöä työllistäviä) yrityksiä on yli 80 % osuus Ahvenanmaalla, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 10–49 henkilöä työllistävien yritysten osuus on valtakunnallisesti 13 %. Suurten elintarvikeyritysten (yli 50 henkilöä työllistävät) osuus on valtakunnallisesti 6 %. Luomua jalostavien yritysten osalta kokoluokkajakauma on vähän erilainen, sillä alle 10 henkilöä työllistävien osuus on 60 %, 10–49 henkilöä työllistävien osuus 18 % ja suurten 22 %.

Toimialoittain tarkasteltuna leipomoalalla toimii 34 % yrityksistä eli 891 yritystä. Seuraavaksi yleisimpiä ovat muiden elintarvikkeiden jalostus (17 %), vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus (14 %) ja teurastus ja lihanjalostus (11 %). Luomujalosteita valmistetaan eniten muiden elintarvikkeiden jalostuksen toimialoilla, jonka osuus on 28 %. Seuraavaksi yleisimpiä ovat teurastus ja lihanjalostus (16 %), vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus (15 %) ja leipomotoiminta on sijalla neljä (14 %).

Seuraavat kuvat esittelevät toimialoittaisen jakauman maakunnittain yhteensä ja luomuyritysten osalta.

Oheiset valtakunnalliset yritystilastoinfograafit ovat katsottavissa https://aitojamakuja.fi/yritystilastot/ ja sinne on tulossa myöhemmin myös maakuntakohtaiset infograafit.

Kirjoittaja
Päivi Töyli
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Lisätietoja maakunnallisista tuloksista Aitoja makuja -verkoston yhteyshenkilöiltä