Uutiset

Tietoa elintarvikeyrityksistä ja niiden toimintaympäristöstä tarvitaan kehittämistyöhön ja päätöksentekoon – tutkimuksen tiedonkeruu käynnistyy maaliskuussa

1.09TLukenut

Maaliskuussa käynnistyneen Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksen tavoitteena on päivittää tiedot elintarvikealan pk-yritysten menneiden vuosien kehityskuluista, nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena niin valtionhallinnossa, ELY-keskuksissa, alan tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa kuin yksittäisissä alan yrityksissä.

Toimintaympäristötutkimuksessa on päätetty ministeriön ja toteuttajan yhteisellä päätöksellä pitää tauko, kunnes tilanne lähtee normalisoitumaan. Tarkempaa tietoa pdf:ssä.

Kysely on suunniteltu ja julkaistu ennen kuin maatamme kohtasi koronakriisi. Taudin leviäminen ja sen estäminen on meitä kaikkia koskettava, pelottava asia. Jo nyt se on aiheuttanut liiketoiminnan häiriöitä ja alasajoja lähes kaikilla toimialoilla ja yhteiskunnan sektoreilla. Myös useat lähiruokayritykset ovat kohdanneet vaikeuksia.

– Toivomme, että tilanteesta huolimatta ehtisitte vastaamaan kyselyyn, kannustaa lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriöstä yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimuksen tekijöiden kanssa. – Kyselyn vastauksista saamme myös tietoja, miten koko lähiruokasektori jatkossa voisi paremmin ennakoida tulevaa, ja varautua erilaisiin poikkeustiloihin. Kyselyssä on myös avoimia vastauskohtia, joihin voitte kirjoittaa ajatuksia oman yritystoimintanne kannalta. Toivomme nyt vastauksia paitsi liittyen toimintaanne normaalitilanteessa, myös tietoa siitä, kuinka korona vaikuttaa yrityksenne tilanteeseen ja mitä toimenpiteitä eri toimijoilta nyt kaipaisitte.

– On kaikkien elintarvikesektorilla toimivien etu, että tutkimuksen kyselyyn vastataan mahdollisimman aktiivisesti ympäri Suomen, jatkaa Kirsi Viljanen.
– Tavoitteena on saada yrittäjien ääni kuuluviin Hangosta Ivaloon, Ahvenanmaalta Ilomantsiin. Tässä on mahdollisuus vaikuttaa, olitpa sitten mikro- tai keskisuuren yrityksen edustaja. Tuloksia hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän selvityksen (2017) mukaan ruoka-ala – maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä ravitsemispalvelut – työllistää lähes 340 000 henkeä eli 13 prosenttia kaikista työllisistä. Elintarvike- ja juomateollisuudessa näistä työskenteli vuonna 2018 noin 38 tuhatta henkeä. Suurin osa, 67 %, työllistyi alle viiden hengen yrityksissä ja 10-49 työntekijän toimipaikoissa 14 %. Tutkimustietoa tullaan keräämään edellä mainituista pk-elintarvikesektorin yrityksistä ja niiden toimintaympäristöstä. Tämä kysely on jatkumo aiempina vuosina julkaistuille elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristötutkimuksille.

Valmis raportti tutkimustuloksista julkaistaan syksyllä 2020.

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut osana hallituksen lähiruokaohjelman toteuttamista ja tiedonkeruuta Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2020 -tutkimuksen. Työn toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriö:
lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljanen, kirsi.viljanen@mmm.fi

Lisätietoja Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
tutkimustiimin johtaja Elina Vaara, elina.vaara@jamk.fi
projektipäällikkö Leena Pölkki, leena.polkki@jamk.fi