Uutiset

På kommande: Undersökt information om professionella kök

641Lukenut

Taloustutkimus utför en utredning riktad mot professionella kök på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, vars syfte är att fördjupa kunskap i råmaterialanskaffnings nuläge och framtidens visioner i professionella kök. Utredningens målgrupp omfattar både offentliga och privata professionella kök. Med hjälp av enkäten utreds bland annat köksproffs värderingar på användningsmängder av inhemska, närproducerade och ekologiska råvaror. Ytterligare kartläggas utbud och övervakning av förlust på vegetarisk kost.

I bakgrunden är Food Service Feedback -undersökningen tidigare utförd av Taloustutkimus, som inte har genomförts till ett par år. En del av frågor i enkäten har behållits samma i jämförelse med föregående undersökning för att få jämförande data. Utredningen färdigställas under våren 2020 och den kommer att publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor. Utredningens resultat är tillgängliga för beslutsfattare, utvecklare och företagare.

För ytterligare information
Kirsi Viljanen / jord- och skogsbruksministeriet
förnamn.efternamn@mmm.fi