Artikkelit

Työkalut edistävät lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamalleja

Kenelle agroBRIDGES työkalupakista on hyötyä?
263Lukenut

Hankkeessa on kehitetty kaiken kaikkiaan 12 erilaista työkalua, jotka on jaettu neljään kategoriaan: digitaaliset työkalut, viestintämateriaalit, koulutusmateriaalit ja oppaat tapahtumien järjestämiseksi. Kaikki työkalut ovat vapaasti saatavissa hankkeen www-sivujen kautta. Työkalut on käännetty 12 eri kielelle, myös suomeksi.

agroBRIDGES työkalut

Digitaalisista työkaluista löytyy neljä työkalua, jotka edesauttavat tuottajan ja kuluttajan välistä kommunikaatiota sekä tuotteiden että palveluiden kehittämiseksi kuin myös tuotteiden jakelun parantamiseksi (Kuule minut ja Älykäs jakelu). Digitaalisista työkaluista löytyy myös maatalouden toimijoiden verkostoitumiseen ja resurssien jakamiseen suunnattu työkalu (Net). Lisäksi digitaalisten työkalujen valikoimissa on työkalu, jonka avulla viljelijät voivat löytää toiminnalleen uusia liiketoimintamalleja ja myyntikanavia lyhyitä elintarvikeketjuja hyödyntäen (Päätöksentekotyökalu).

Viestintämateriaaleista löytyy erilaisia oppaita ja materiaaleja esimerkiksi lähiruoan markkinoimiseen sosiaalisessa mediassa (#PaikallistaRuokaa) tai lähiruoan tunnetuksi tekemiseen esimerkiksi kouluissa (Tunne lähiruokasi). Materiaalit sisältävät myös kuvauksen erilaisista lyhyen elintarvikeketjun liiketoimintamalleista Euroopassa (Kyllä onnistuu!) ja tuottajan oman liiketoiminnan vahvuuksien tunnistamiseen (Miksi olen erityinen?). Lisäksi tarjolla on opas tuotteiden pakkausmerkintöjen laatimiseen (Merkitse minut).

Koulutusmateriaalit sisältävät kaksi erilaista opasta siihen, millä tavoin voi tehdä kestäviä julkisia elintarvikehankintoja (Tukea elintarvikehankintoihin). Materiaalissa on opas sekä tuottajille että julkisille toimijoille. Tuottajien oppaan tarkoitus on kannustaa tuottajia osallistumaan julkisten elintarvikehankintojen kilpailutusprosesseihin sekä antaa niihin liittyvää tietoa ja tukea. Julkisille toimijoille suunnatun oppaan tavoitteena on ohjata päättäjiä ja julkisia elintarvikkeiden hankkijoita, kuten sairaaloita ja kouluja, hankkimaan ruokaa yhä enemmän lyhyiden elintarvikeketjujen kautta.

Tapahtumien järjestämisen tueksi kehitettyjen oppaiden tavoitteena on tukea paikallisten tapahtumien järjestämistä. Tapahtumien tavoitteena on tuoda yhteen eri elintarvikealan toimijoita ja näin edesauttaa luomaan uusia kumppanuuksia sekä yhteistyömahdollisuuksia. Materiaali sisältää vinkkejä tapahtuman mainostamiseen ja markkinointiin sekä mallipohjia ja konseptikuvauksia.

Työkaluja oman liiketoiminnan tueksi

Seuraavaksi pureudutaan tarkemmin muutamaan edellä mainittuun työkaluun. Nämä liittyvät tuottajan toiminnan markkinointiin ja viestintään (#PaikallistaRuokaa), liiketoiminnan vahvuuksien tunnistamiseen (Miksi olen erityinen) ja sopivan liiketoimintamallin valintaan (Päätöksentekotyökalu) sekä tuotteiden merkitsemiseen (Merkitse minut).

Oman yrityksen toiminnan markkinointi ja siitä viestiminen on nykyään entistä tärkeämpää. #PaikallistaRuokaa on visuaalisuuteen keskittyvä työkalu, joka sisältää suosituksia ja parhaita käytäntöjä sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Se antaa vinkkejä siihen, kuinka luoda oma sosiaalisen median kampanja, viestiä omista tuotteista ja lähiruoasta sosiaalisessa mediassa. Tämän tueksi työkaluun on sisällytetty keskeisiä faktoja ja viestejä lyhyisiin elintarvikeketjuihin liittyen. Työkalussa on myös tarjottu joitakin konkreettisia esimerkkejä viestien luomiseksi sosiaalisen median kanaviin.

Liiketoiminnan erityisyyksiä analysoiva Miksi olen erityinen (Why am I special) -työkalu on suunnattu tuottajille tukemaan heitä brändin, identiteetin ja markkina-aseman kehittämisessä. Se sisältää tuottajaan ja hänen toimintaansa liittyviä kysymyksiä, joiden avulla työkalu analysoi ja tunnistaa yrityksen ainutlaatuisia myyntivaltteja. Työkalu tarjoaa jokaiselle tunnistetulle myyntivaltille erillisen viestintä- ja markkinointimateriaalin, jonka avulla tuottaja voi viestiä yrityksestään ja tuotteistaan.

Päätöksentekotyökalu (decision support tool) auttaa viljelijöitä löytämään uusia liiketoimintamalleja ja myyntikanavia lyhyitä elintarvikeketjuja hyödyntäen. Työkalussa viljelijä täyttää tietoja tilastaan ja sen toiminnasta sekä itsestään tuottajana. Työkalu käyttää näitä tietoja sopivien lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamallien ja myyntikanavien analysointiin, ja antaa sitten viljelijälle suosituksia sopivimmista liiketoimintamalleista ja myyntikanavista annettujen taustatietojen pohjalta. Lisäksi työkalu arvioi eri myyntikanavien ympäristöön liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Tuotteiden merkitsemiseen kehitetty Merkitse minut (label me) -opas sisältää tietoa tuotteiden merkitsemisestä ja etiketin suunnittelusta. Oppaassa kerrotaan huolellisesti tehtyjen merkintöjen hyödyistä ja annetaan tietoa Euroopan unionin (EU) käytänteistä sekä vaadittavista tiedoista pakkausmerkintöjen laatimiseksi. Opas sisältää myös vinkkejä oman tuotteen etiketin suunnittelemiseksi.

Työkalut valmistuivat 11 maan yhteistyönä

agroBRIDGES-hankkeen tavoitteena on ollut antaa viljelijöille ja ruoan tuottajille käytännön tukea lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamallien perustamiseen sekä tarjota tähän erilaisia työkaluja. Hankkeessa on ollut mukana yhteensä 15 kumppania 11 eri Euroopan maasta. Suomesta hankepartnerina mukana on ollut VTT. Lisäksi jokaiseen partnerimaahan, myös Suomeen, koottiin hankkeen alkuvaiheessa monitoimijainen verkosto tukemaan hankkeessa tehtyä kehitystyötä sekä työkalujen arviointia. Verkoston kautta mukana on ollut eri toimijoita elintarvikesektorilta kuten asiantuntijoita ja tutkijoita, hankkeiden ja järjestöjen edustajia sekä tuottajia. Kolmivuotinen EU-hanke agroBRIDGES päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kaikki hankkeen työkalut ovat saatavissa hankkeen verkkosivuilla.  Sivuilta löytyy myös opas, jossa on ohjeet kunkin työkalun käyttämiseksi.

Kirjoittaja
Minna Kulju
VTT

Kuvat: kuvakaappauksia agrobridges.eu -verkkosivuilta