Uutiset

Muutosjoustavuuspolku vahvistaa yrityksien muutoskyvykkyyttä

Kuvakaappaus oppaan kannesta.
153Lukenut

Muutoskyvykkyys viittaa yrityksen kykyyn ennakoida, sopeutua ja löytää uusia toimintatapoja vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Se on erittäin tärkeä ominaisuus, joka auttaa pk-yrityksiä uudistumaan, menestymään pitkällä aikavälillä ja pysymään kilpailukykyisinä.

– Muutoskyvykäs yritys -hankkeen aikana tuotettu kokonaisvaltainen ja systeemiajattelua hyödyntävä Muutosjoustavuuspolku vahvistaa muutosjoustavuutta yritystasolta aina verkostoihin ja ekosysteemeihin, kertovat projektipäällikkö Heli Trapp Brahea-keskuksesta ja tutkimuspäällikkö Titiana Ertiö Centre for Collaborative Research -yksiköstä Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Muutosjoustavuuspolku alkaa itsearviointikyselyllä, jossa hyödynnetään hankkeessa kehitettyjä kysymyspatteristoja. Arvoinnista syntyy Muutosjoustavuustutkakuva, jonka avulla yritys pystyy tunnistamaan erityisesti ennakointiin sekä muutoksessa selviytymiseen ja sopeutumiseen kohdistuvia kehittämistarpeita.

Kyselyjä on laadittu kolmelle kohderyhmälle: 1) yksinyrittäjille, 2) henkilöstölle sekä 3) johdolle. Muutosjoustavuustutkasta saadun tiedon pohjalta yritys valitsee yrityksen muutoskyvykkyyden kehittämisen kannalta keskeisimmät teemat.

– Monitieteinen, uusimpaan tutkimustietoon ja palvelumuotoiluun perustuva Muutosjoustavuustutka mahdollistaa myös kehittämisen vaikuttavuuden arvioinnin. Tämä tarkoittaa käytännössä kyselyn toteuttamista yrityksessä kaksi kertaa eli ennen kehittämistoimia ja niiden jälkeen, Ertiö totea.

Helppokäyttöisen oppaan tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia näkökulmia liiketoiminnan vahvistamiseen. Opas sisältää tietoa muutosjoustavuuteen liittyvistä teemoista sekä käytännönläheisiä tehtäviä kehittämiseen. Opas soveltuu myös muiden organisaatioiden kuin yritysten muutoskyvykkyyden arviointiin ja kehittämiseen.

– Muutosjoustavuus on kytköksissä myös työhyvinvointiin, sillä kehittämällä esimerkiksi johtamista tai työyhteisön muutosjoustavuutta saadaan myönteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin, kertoo Trapp.

Tutustu oppaaseen!


Lähes 100 mikro- ja pk-yritystä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta osallistui Muutoskyvykäs yritys -kehityshankkeeseen vuosina 2021-2023. Hanke vastasi yrityksien tunnistettuun tarpeeseen parantaa muutosjoustavuuttaan epävakaassa ja vaihtuvassa toimintaympäristössä.

Muutoskyvykäs yritys -hanke on rahoitettu REACT-EU -välineen määrärahoista. REACT-EU kuuluu toimiin, joita Euroopan unioni toteutti COVID-19 -pandemian johdosta. Hankkeen toteuttamisesta vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskus ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Vaasan yliopiston johtamisen akateeminen yksikkö sekä Varsinais-Suomen Yrittäjät ry.