Artikkelit

Sivuvirrat elintarvikekäyttöön

1.66TLukenut

Lapin kalatalouden ja porotalouden vajaakäytetyt sivuvirrat ovat raaka-ainetta, jonka käytön tehostaminen edistää alueen kiertotaloutta ja liiketoimintaa. Kasvava matkailu avaa uusia mahdollisuuksia sivuvirtojen käytölle. Esimerkiksi kiinalaisten määrä on nousussa; heidän rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät vuoden 2018 tammi-kesäkuun tasosta vuoden 2019 tammi-kesäkuun lukuun (52 200) 18% (visiittori.fi/lappi, 20.8.2019). Kiinalaisten turistien määrän arvioidaan jatkossa kasvavan suorien lentojen lisääntyessä.

Aasialaiset haluavat oman ruokakulttuurinsa mukaisia tuotteita ja ruokailevat aasialaisissa ravintoloissa – paikalliset raaka-aineet on saatava ko. ravintoloihin, joissa ne myös markkinoivat paikallisia tuotteita ja tuottajia. Kieleen ja kaupankäyntiin liittyvien haasteiden vuoksi aasialaiset omistajat eivät ole hyödyntäneet paikallisia raaka-aineita vaan hankkineet raaka-aineet ulkomailta.

Lapin elintarvikeohjelmassa muun muassa kala ja poro on nostettu elintarvikesektorin painopisteraaka-aineiksi. Tuotannossa tulee huomioida myös sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen – Lapin kalataloudessa syntyy sivutuotteita ja sivusaalista ainakin 600-700 tonnia. Porotalouden osalta vastaava arvio on yli 2 000 tonnia. Sivuvirroista hyödynnetään lemmikkieläinten ruokana, nahkatuotannossa, biokaasun tuotannossa ynnä muussa selvästi alle 10 %. Sivuvirtojen jalostusasteen nostolla on mahdollista parantaa toiminnan kannattavuutta ja julkista imagoa.

Poron sivuvirrat kunnittain (kg)

Lapin ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä VTT:n ja Digipoliksen kanssa SITRAn rahoittaman Biojätteestä raaka-aineeksi – kala- ja porotalous osaksi kiertotaloutta-hankkeen. Siinä selvitettiin kaupallisen sisävesikalastuksen ja porotalouden sivuvirtojen alueellisia ja ajallisia vaihteluja. Kemi-Tornion ja Rovaniemen alueen aasialaisissa ravintoloissa tehtiin kysely paikallisten raaka-aineiden käytöstä ja käytön lisäämismahdollisuuksista. Sivuvirtoihin liittyvän selvityksen ja kyselyistä saatujen tulosten perusteella oli selvää, että Lapissa on ko. ravintoloita kiinnostavia vajaahyödynnettyjä raaka-aineita ja toisaalta ne olivat kiinnostuneita lisäämään paikallisten raaka-aineiden käyttöä – aasialaisessa ruokakulttuurissa näkyy suomalaista selkeämmin raaka-aineiden kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Tulosten perusteella on 2019 aloitettu Sivuvirrat elintarvikekäyttöön – Lappilaista poroa ja kalaa aasialaisiin ravintoloihin -hanke Lapin liiton EAKR-rahoituksella. Hankkeessa on aktiivisesti mukana yli kymmenen tuottajaa ja aasialaista ravintolaa.

Pilottivaiheessa ravintoloihin on toimitettu testattavaksi muun muassa poron sisäelimiä ja mm. kuoretta ja särkikaloja. Paikallisten pientuottajien kohdalla yhteistyö tarkoittaa elinten ja kalojen käsittelyn kehittämistä asiakkaiden toivomalla tavalla.

Lappilaista järvikalaa aasialaisittain, kuva Stella Keppo.

Koe-erien testauksen jälkeen ravintolat ovat jo aloittaneet kaupankäynnin suoraan poro- ja kala-alan toimijoiden kanssa ja ottaneet uusiin raaka-aineisiin perustuvia annoksia ruokalistoille.

Lisätietoja
Petri Muje ja Aki Ranta
Lapin ammattikorkeakoulu