Artikkelit

Ruoka-alan hankkeista lisäpuhtia Varsinais-Suomen ruokaketjulle

990Lukenut

Varsinais-Suomen Ruoka-ala kasvuun -tilaisuudessa esiteltiin useita alueellisia ja valtakunnallisia lähiruokaan, luomuun ja luonnontuotteisiin liittyviä hankkeita. Yleisesti ottaen ruokaketjun merkitys on Varsinais-Suomen alueella isompi kuin muualla Suomessa. Turun yliopiston Brahea-keskuksen Johanna Mattila kertoi tilaisuudessa alueen elintarvikealan yritysten kehittämistarpeista, joihin lukeutuvat muun muassa yhteistyön lisääminen vähittäiskaupan, muiden yritysten ja ravintoloiden kanssa, suoramyynnin lisääminen sekä ruokamatkailuun liittyvä tuotekehitys.

Luomutuotteista tilaisuudessa kertoivat Pro Luomun Minna Nurro, Livian Ville Korpelainen ja Luonnonvarakeskuksen Tuomo Tupasela. Luomun tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset, sillä sen kysyntä kasvaa ja myynti ja tuotanto lisääntyvät. Varsinais-Suomessa luomutoimijoita on alkutuotannossa 455. Luomun kehittämiseksi tuotantoa tarvitaan kuitenkin lisää ja viljelijöiden osaamista on edistettävä. Huomiota on kiinnitettävä myös tuotteistamiseen ja markkinointiin.

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta luomutuotannosta. Myös Luomubuumi-hankkeen tarkoituksena on rohkaista viljelijöitä näkemään luomun mahdollisuudet ja lisätä luomutuotteiden tuotantoa.

Juha Rutanen Ruralia-instituutista kertoi luonnontuotealaan liittyvästä kehittämistyöstä ja -tarpeista. Luonnontuoteala on vahvassa kasvussa, joskin kasvua vahvistaisi entisestään raaka-aineasioiden eteneminen ja yhteistyö matkailu-, hyvinvointi- ja metsäalojen kanssa.

Haaga-Helian ja Visit Finlandin yhteistyönä toteutettavasta Hungry for Finland -hankkeesta oli kertomassa Kristiina Havas. Hanke tähtää ruokamatkailun tuotteistamiseen ja ruuan nostamista tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua. Hankkeen osana järjestetään Ruokamatkakilpailu.

Hyvinvointituotteiden, kuten kasvis-, luomu- ja hyönteistuotteiden, alalla Foodwest Oy:n Superhyvä-hanke auttaa elintarvikealan pieniä yrityksiä kehittämään uusia tuotteita markkinatiedon, uuden raaka-aineosaamisen, tuotekehityksen ja valmistusteknologioiden avulla.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Ruokaviraston pk-neuvontahanke, jonka puitteissa viranomaiset ja muut tahot neuvovat pk-yrityksiä elintarvikealan toiminnan vaatimuksista ja edellytyksistä. Erilaisten elintarvikealaan liittyvien oppaiden ja verkkokoulutusten lisäksi Ruokavirasto tarjoaa yrityksille myös vientineuvontaa.

Ruokasektorin koordinaatiohanke on järjestänyt ja järjestää vastaavia tilaisuuksia eri maakunnissa. Tulevat tilaisuudet

Teksti: Johanna Monnonen