Artikkelit

Raaka-aineet tehokkaasti tuotteiksi ja hyötykäyttöön

1.2TLukenut

Elintarvikeprosesseissa käytetään runsaasti vettä ja niissä muodostuu paljon sekä kiinteitä että nestemäisiä sivujakeita. Prosesseja voitaisiin tehostaa siten, että ravinnepitoiset sivujakeet otetaan puhtaina erilleen ja hyödynnetään. Erilaatuiset sivujakeet kerätään usein yhteen, jolloin niiden hyödyntäminen tehokkaasti on vaikeaa. Nestemäiset sivujakeet johdetaan usein laimeampien nesteiden ja jätevesien sekaan, jolloin ne nostavat koko vesimäärän ravinnetasoa, kuormittavat jätevedenkäsittelyprosesseja, huonontavat sivujakeiden hyödynnettävyyttä sekä lisäävät niiden käsittelykustannuksia ja riskiä ravinteiden pääsystä vesistöihin.

Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen – Sivukierto -hankkeen (https://sivukierto.wixsite.com/sivukierto) tavoitteena on kehittää elintarvikkeiden prosessointia ja sivujakeiden talteenottoa prosessin eri vaiheissa, sivujakeiden käsittelymenetelmiä sekä hyödyntämistä. Hankkeen katsantokanta on laaja ja se ulottuu yli tuotantosuuntien. Hankkeessa pääpaino on kasvisten, lihan ja maidon käsittelystä tulevissa sivujakeissa, kuten kasvisnesteissä ja kiintojakeessa, veressä, rasvoissa ja herassa. Tilannetta, jossa jakeita ei erotella, verrataan tilanteeseen, jossa ravinnepitoiset jakeet kerätään ja käsitellään erillään. Vertailussa mitataan jätevesien ravinnepitoisuuksia ja sivutuotteiden määriä sekä ravinteiden kiertoa.

Sivukierto-hanke alkoi vuoden 2018 lopussa ja päättyy 31.10.2020. Hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto. Hankkeessa on mukana yrityksiä, joiden kanssa ratkaisuja pohditaan yhteistyössä. Aiheesta kiinnostuneet yritykset voivat ottaa yhteyttä.

Yhteyshenkilö
Marja Lehto
marja.lehto@luke.fi