Artikkelit

Retkiruokaoppaan päivittäminen tuo lähiruoka-ajattelua partiotoimintaan

1.49TLukenut

Partiolaisten retkiruokaoppaan sisältö uudistetaan ja digitalisoidaan Ahlmanin toimesta maa- ja mestätalousministeriön rahoituksella. Uudistus tehdään vahvassa yhteistyössä Suomen Partion, Metsähallituksen ja Suomen Ladun kanssa. Tavoitteena on luoda kattava, kaikkien käytettävissä oleva käsikirja retkiruokailusta. Oppaan johtoajatuksena ovat lähiruoka ja kestävä kehitys osana vastuullisia ruokavalintoja.

Uudistettu retkiruokaopas vastaa paremmin partion tarpeisiin

Retkiruokaoppaan päivittäminen sopii Suomen Partion vuoden 2017 teemaan ”Mennään metsään”.

Suomen Partiolla on ollut käytössään kirjamuotoinen retkiruokaopas vuodelta 2002. Sen käyttö on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, sillä oppaan sisältö ja esitystapa eivät enää vastaa partiotoiminnan tarpeita. Päivitetty retkiruokaopas vastaa paremmin myös kysymyksiin, joita partiotoiminnassa nousee esiin. Retkiruokapas tulee sisältämään kattavasti tietoa ruoanvalmistuksesta eräolosuhteissa ja valmiita ruokaohjeita.

Oppaan uudistamisella halutaan tukea lähiruokatoiminnan tavoitteita. Lähiruoka-ajattelu pyritään saamaan osaksi partiotoimintaa sekä lisätään partiolaisten ymmärrystä ruoan tuotannosta ja sen matkasta lautaselle. Opasta kehitetään ja testataan yhdessä partiolippukunta Vesilahden Valkohäntien kanssa.

Oppaassa nostetaan esiin myös vastuullisia ruokavalintoja. Tavoitteena on kannustaa partiolaisia itsenäiseen ajatteluun ruoan tuotannon ja omien valintojen vaikutuksista kestävän kehityksen osa-alueisiin. Myös retkiruokaoppaan ruokaohjeet ja niissä tarvittavat raaka-aineet sopivat lähiruoan ja kestävän kehityksen teemoihin.

Yhteistyö lisää vaikuttavuutta

Uudistettu opas julkaistaan Metsähallituksen, Suomen Ladun ja Suomen Partion ylläpitämällä Luontoon.fi-sivustolla suomeksi ja ruotsiksi. Sivusto tulee uudistumaan, joten lopullisen muotonsa opas saa vuoden 2018 lopulla. Opas täydentää sivuston nykyistä retkiruokaosiota. Oppaan julkaisemisella sähköisessä muodossa jo hyvin tunnetulla sivustolla halutaan lisätä vaikuttavuutta. Sähköinen opas on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä niin partiolaisten kuin muidenkin retkeilijöiden toimesta.

Kirjoittajat
Niina Mayer ja Eeva Ylinen