Maakunnista

Puhtaiden makujen Lappi

Kiinalaista ruokaa lappilaisista raaka-aineista - tuotekehitystä EAKR-rahoitteisessa ElinAsia -hankkeessa. Kuva Reetta Breilin.
1.45TLukenut

Harvaan asuttu Lapinmaa tuottaa Euroopan puhtaimpia elintarvikkeiden raaka-aineita. Luonnonmarjat ja yrtit sisältävät valoisan kesän ja matalien kasvukauden lämpötilojen seurauksena runsaasti sekundaarisia terveysvaikutteisia yhdisteitä. Elintarviketuotannon osalta haasteena on ollut ja on edelleen jatkojalostuksen vähäisyys – jalostuksen tuoma lisäarvo on valunut maakunnan ulkopuolelle. Jos alueen omavaraisuutta arvioidaan kuluttajatuotteina, on Lappi omavarainen ainoastaan poronlihan, lampaanlihan ja nauriin osalta.

Lapin elintarviketuotannon vahvuudet ja mahdollisuudet liittyvät maakunnan puhtaan luonnon hyvään brändiin, yhteistyöhön alueen merkittävän matkailuliiketoiminnan kanssa ja erinomaisiin raaka-aineisiin. Lapin puikulalla, poronlihalla, poron kuivalihalla ja kylmäsavulla sekä kalojen osalta Lapin ja Koillismaan pikkumuikulla, Kitkan viisaalla, on suojattu alkuperänimitys. Perinteisen pohjoismaisen yhteistyön ja matkailun myötä Lappi on myös varsin kansainvälinen alue. Alan haasteet liittyvät elintarvikeyritysten pääsääntöisesti pieneen kokoon, pääomien puutteeseen ja jalostustoiminnan yksipuolisuuteen. Jatkossa haasteena on myös yrittäjien ja osaajien puute – tutkimuksen ja koulutuksen keskittyminen keskuskaupunkeihin voi olla selkeä uhka Lapin elintarvikealan kehittämiselle.

Elintarvikealan kehittäminen on Lapissa nostettu yhdeksi kärkialueeksi useissa alueen kehittämisstrategioissa. Erilaisia analyysejä on tehty ja suosituksia annettu muun muassa Lapin elintarvikeohjelmassa (2017), Lapin arktisen biotalouden kehittämisohjelmassa (2018) ja Lapin maaseutuohjelmassa (2019). Nyt maakunnassa ollaan siinä vaiheessa, että erilaisia suosituksia jalkautetaan käytössä olevilla voimavaroilla. Yksi ohjelmien ja hankkeiden myötä syntynyt ajatus on luoda alueelle tuotekehitystä ja yritystoimintaa kehittävien elintarviketalojen verkosto. Tällä hetkellä lapinelintarviketalo.fi -sivusto jakaa tietoa tapahtumista, hankkeista ja alueen kehittäjätahojen elintarvikealan yrityksille tarjoamista palveluista.

Yhteistyössä tehtyjen ohjelmien myötä kehittäjätahojen välinen yhteistyö on tiivistynyt, mikä on konkretisoitunut muun muassa 2019 aloitettuina Lapin elintarvikealan yhteistyöpäivinä. Seuraava yhteistyöpäivä järjestetään Rovaniemellä Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa 27.4. – tilaisuudessa tullaan päivittämään niin hanketilannetta kuin alan yritystoiminnan tilannettakin eri puolilla laajaa Lappia. Toimintaa tullaan kytkemään jatkossa tiiviimmin myös valtakunnallisen ruokasektorin koordinaatiohankkeen kanssa muun muassa päivittämällä Lapin elintarvikealan yritystoiminnan tilannetta ja toimittamalla tietoja Aitoja makuja -sivustolle.

Projektipäällikkö Petri Muje
Aitoja makuja Lapin yhteyshenkilö
Lapin ammattikorkeakoulu,Tulevaisuuden biotalous
petri.muje@lapinamk.fi