ArtikkelitKansi

Millainen on tulevaisuuden leipomopakkaus nuorten aikuisten näkökulmasta?

1.01TLukenut

Pakkausmuotoilussa tavoitteena on ymmärtää kokonaisuus, johon liittyy myös ihmisten ravinnon, valintojen, ostotottumusten ja käytöksen muuttamista. Pakkausteknologian kehityksen myötä käytetyt menetelmät ja materiaalit ovat iso osa ympäristötekoa ja luonnonresurssien säästämistä. Potentiaalia on pakkauksissa, joissa hyödynnetään älykästä ja optimoitua materiaalivalintaa, huomioiden pakkauksen tuotanto-, kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet.

LUT- yliopiston Pakkaustekniikan laboratorion ja LAB ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin toteuttamassa KUPARI -hankkeessa kehitetään tulevaisuuden ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja elintarvikealan pk-yritysten tarpeisiin. Ratkaisuja kehitetään yhdessä yritysten kanssa, tunnistettujen tarpeiden pohjalta.

KUPARI -hankkeen lokakuussa järjestämässä työpajassa teemana oli tulevaisuuden ympäristöystävälliset pakkausratkaisut leipomoalalle. Mukana oli edustajia Päijät-Hämeen lähialueen leipomoista, LAB:n Muotoiluinstituutin pakkaus- ja brändimuotoilun opiskelijoita sekä hankkeen asiantuntijoita.

Työpajassa kerrottiin myös bio- ja kuitupohjaisista materiaaleista sekä LUT-yliopiston hankkiman pussipakkauskoneen tuomista mahdollisuuksista materiaalitestauksessa. LUT-yliopiston pakkaustekniikka tarjoaa pilotointimahdollisuuksia yrityksille kuitumateriaalin muovauksen ja konvertoinnin laitteilla.

Työpajassa innovoitiin yhdessä, sillä tarkoituksena oli kerätä paljon erilaisia ideoita. Lisäksi oli tärkeää saada tietää, mitä nuoret aikuiset eli osallistuvat pakkausmuotoilun opiskelijat ajattelevat leipomoalan pakkauksista ja siitä, millaisia ne voisivat olla tulevaisuudessa.

Osallistuvat yritykset kertoivat myös oman alansa pakkaustarpeista. Ideariihessä etsittiin kaikkia mahdollisia hullujakin ideoita leipomoalan tulevaisuudesta ja näin löydettiin uusia näkökulmia ja innovaatioita. Lopputuloksena saatiin uusia rohkeita ideoita leipomoalan pakkausten kehittämiseksi muun muassa maistelupakkaus, läpinäkyvä kuitumateriaali, mehiläisvahakääre, kaurakuori, panttimenetelmä, uudelleenkäytettävyys sekä syötävä ja sulava pakkaus.

Hankkeeseen liittyviä pakkaussuunnitelmia ja mallikappaleita on nähtävissä osana LAB ammattikorkeakoulun Pakkauspotpuri -näyttelyä. Se esittelee pakkaus- ja brändimuotoilun koulutuksen 20-vuotista taivalta, joissa kestävä kehitys ilmenee monimuotoisesti. Näyttely on avoinna 14.2-19.3.2020 (NiemiCampus, TILA-galleria, Mukkulankatu 19, Lahti).

KUPARI-hanketta rahoittaa EAKR (Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitot) ja se toteutetaan ajalla 1.8.2018-31.12.2020.

Lisätietoja
Mika Kainusalmi,  mika.kainusalmi@lut.fi
Kati Kumpulainen, kati.kumpulainen@lab.fi
https://lab.fi/fi/projekti/kupari

Kirjoittajat
Kati Kumpulainen ja Noora Nylander