Maakunnista

Määrätietoinen yhteistyö ja uudistava maatalous kehittämistyön kärkinä Pirkanmaalla

964Lukenut

Lähiruoka kiinnostaa, mutta kysynnän ja tarjonnan kohtaamisessa on paljon työtä

Jos viisi vuotta sitten tuottajat soittelivat kehittäjille etsien myyntikanavia, nyt isot ostajat penäävät lähituottajien ja -tuotteiden perään. Kysyntää lyhyille ketjuille ja paikallisille pientuottajille vaikuttaa olevan enemmän kuin tarjontaa. Yhteistyöhankkeille ja innovoinnille on vahva tilaus.
Pirkanmaalla kiinnitetäänkin erityisesti huomiota lyhyiden paikallisten ruokaketjujen vahvistamiseen ja uusien luomiseen. Yhä useampi maakunnan oma tuote on viime vuosina löytänyt tiensä kaupan hyllylle. Esimerkiksi Suomen Osuuskauppa aikoo kokeilla Pirkanmaalla ja kahdessa muussa maakunnassa lähituotteiden suoramyyntiä verkkokaupan kautta. Kokeilussa tuotteiden omistus siirtyy suoraan tuottajalta kuluttajalle. Lisäksi alueellinen hankintarengas on kutsunut ruokakehittäjät rakentamaan innovaatiokumppanuutta julkisten keittiöiden lähiruokaostojen lisäämiseksi.

REKO-renkaiden toiminta on vakiintunutta. Toimivia renkaita on 19 ja maakuntaan nousee vielä harvakseltaan myös uusia renkaita. Suoramyynnin kasvu näyttää edelleen hitaasti jatkuvan. Digitaalisuutta hyödyntävä Reko 2.0 olisi alan pienille ja keskisuurille toimijoille sekä alkuperätietoisille kuluttajille tervetullut jatkumo.

Pirkanmaan ruokasektorilla panostetaan verkostojen kasvavaan valtaan

Verkostomaista ja notkeaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken syvennetään juuri nyt maakunnassa monin tavoin. Ahlmanin Parasta Pirkanmaalta -koordinaatiohanke on yhteistyön moottori.

Koordinaatiohanke on koonnut eri organisaatiot suunnittelemaan ruokasektorin ja matkailun yrityksiin kohdistuvien hankkeiden toimenpiteitä. Ruokasektorin toimijoiden yhteistyö Pirkanmaan maakuntaliiton ja Tampereen kaupungin kehittäjien suuntaan on vahvistunut esimerkiksi ruokahävikkiasioissa ja kaupunkiviljelyhankkeiden valmistelussa.

Koordinaatiohankkeen laajemmasta yhteistyöverkostosta taas rakennetaan Food Policy Council -tyyppistä maakunnallista keskusteluareenaa, jotta ruokasektorin 2020-luvun haasteisiin voidaan vastata määrätietoisella paikallisella yhteistyöllä.

Maakunnassa on myös käynnistynyt alkuperämerkin luomista toteuttava työryhmä. D.O. Saimaan esimerkistä ponnistavaa merkkiä työstävässä koalitiossa on väkeä kehittäjätahojen lisäksi maakuntaliitosta ja ravintola-alalta.

Särkänniemen tuoreessa kestävän matkailun tiekartassa TAMK:n vetämänä määritelty hiilineutraali Food Market 2.0 konsepti on myös verkostoyhteistyössä syntynyt. Mikäli Tampereen vetovoima jatkaa edelleen kasvuaan, tulemme varmasti näkemään Särkänniemen alueella ruokasektorin innovaatioita.

Maatilayrityksiä tuetaan hanketoiminnan avulla

Maatilayritysten toimintaympäristö vaatii yrittäjältä lisääntyvää markkina- ja liiketalousymmärrystä sekä oman yritystoiminnan kokonaisvaltaista johtamista. Pirkanmaan ProAgria jatkaa maatilayrittäjien tukemista ELINA II -hankkeen puitteissa. Huomio on johtamisosaamisen sekä maatilakokonaisuuden hallinnassa ympäristövaikutuksineen.

MTK Pirkanmaan Farmarin teematieto -hankkeen tavoitteena on viljelijöiden aktivointi oman tilan ja yritystoiminnan kehittämiseen ja tuotteistamiseen sekä talousosaamisen lisääminen. Ahlmanin Uudistava nautakarjatalous -hankkeessa taas nautakarjatuottajat tarkastelevat tuotantoaan uusista näkökulmista tilan ominaispiirteisiin ja mahdollisuuksiin keskittyen. Koulutukseen osallistuvat oppivat kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, oppivat maan kasvukunnon parantamisesta, hiilinielujen lisäämisestä, eläinten ja tuottajan hyvinvoinnista sekä osaavat huomioida kuluttajan ruokaketjun aktiivisena toimijana.

Tulevaisuuden maatalous on uudistavaa

Uudistavassa maataloudessa mennään kestävyysteemaa ja luomuviljelyä pidemmälle, tavoitellaan maan kasvukunnon ja monimuotoisuuden elpymistä. Kiinnostus etenkin nuorissa vaikuttaa enenevästi kohdistuvan uudistavien periaatteiden suuntaan. Alkutuotannossa Pirkanmaalla on tunnistettu pioneeritoimijoita, jotka jo soveltavat maaperää uudistavia menetelmiä tuotannossaan. Ahlmanin Uudistava nautakarjatalous -hanke etenkin tuo tätä osaamista alan yrittäjille.

Kirjoittaja
Antti Luomala
Ahlmanin koulun Säätiö