Artikkelit

Pienistä puroista suuria väyliä auttaa löytämään yhteistyökumppanit kasvuun ja kansainvälistymiseen

819Lukenut

Useat elintarvikeyrityksistä tavoittelevat pääsyä vientimarkkinoille yksin. Pienistä puroista suuria väyliä tuo elintarvikeyrittäjät yhteen ja kannustaa tekemään yhteistyötä pellolta pöytään. Rakennetaan viennin menestystarinoita yhdessä!

Valtakunnallinen Pienistä puroista suuria väyliä -hanke kannustaa yrityksiä yhteistyöhön elintarvikealan kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Yrityksiä rohkaistaan muodostamaan pienistä tuotantovirroista suurempia vientikaupan väyliä, jotka saavat voimansa yritysten yhteistyöstä.

PuroNetti esittelee yritykset. PuroMeeteissä yritykset tapaavat toisensa

Hanke tarjoaa yrityksille ajanmukaiset välineet yhteistyön edistämiseen, PuroNetin, PuroMeetit ja Facebook-keskusteluryhmän. PuroNetti-verkkopalvelu listaa ja yhdistää yritykset, jotka etsivät yhteistyöpartneria tai haluavat tarjota jotain resurssia toisille. PuroNetti aukeaa kesän 2020 aikana alkutuottajille ja elintarvikevalmistajille. Myöhemmässä vaiheessa hanketta PuroNetti avautuu myös elintarvikealan kehittäjille ja palveluntuottajille, jotka voivat tarjota palveluitaan yrityksille. Mukaan voi jo ilmoittautua www.puronetti.fi.

PuroMeeteissä yhteistyökumppanin etsijät kohtaavat. Tapaamisissa keskustellaan yhteistyöstä, solmitaan kontakteja ja saadaan vertaistukea. PuroMeetit järjestetään neljä kertaa neljällä eri paikkakunnalla yhtäaikaisesti: Helsingissä, Mikkelissä, Tampereella ja Rovaniemellä. PuroMeetteihin voi osallistua paikan päällä tai etänä. Ensimmäiseen PuroMeettiin kokoonnutaan 29.10.2020.

Pienistä puroista Facebook-ryhmä on jo avoinna. Ryhmässä keskustellaan ja jaetaan yhteistyövinkkejä. Kaikki alan toimijat voivat liittyä ryhmään. Kysymykset, ideat ja kokemukset ovat tervetulleita.

Jokaisen ei tarvitse pyrkiä maailmalle yksin

Pieni yritys voi toimia resurssien tuottajana ja kansainvälistyä osana tuotantoketjua. Kokenut yritys voi edistää laajemman yritysjoukon kansainvälistymistä omalla osaamisellaan ja jakaa kokemuksiaan viennistä. Suuremmat yritykset voivat lisätä kilpailuetua tuotteisiinsa tekemällä tuotekehitystä pienempien erikoisosaajayritysten kanssa ja auttaa siten myös kumppaniyrityksiään kasvuun. Yhteistyömahdollisuuksien määrä on rajaton. Kun monipuolistamme arvoketjuja, se tuo lisää voimaa vientiin. Elintarvikealan kehittäjiä kannustetaan viemään viestiä hankkeesta omille yritysverkostoilleen.


Onko yrityksenne kiinnostunut viennistä ja uusista kasvun mahdollisuuksista?


Yhteistyöllä pääsy vientimarkkinoille helpottuu! Pienistä puroista suuria väyliä auttaa löytämään yhteistyökumppaneita kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi raaka-aineen hankinnassa, rahtivalmistuksessa tai pakkaamisessa. Tai yhteistyöllä voi ratkoa pulmia logistiikassa ja varastoinnissa – tai vaikkapa palkata yhteisen vientipäällikön. Nyt sinulle tarjotaan välineet yhteistyön edistämiseen.

Voit etsiä PuroNetti-sivuston avulla yhteistyökumppania tai tarjota jotain resurssia toisille. PuroMeeteissä pääset tapaamaan viennistä kiinnostuneita yrityksiä ja solmimaan yhteistyösuhteita. Pienistä puroista Facebook-ryhmässä keskustellaan aiheesta ja jaetaan yhteistyövinkkejä. Kaikkia elintarvikeketjun toimijoita alkutuottajista lopputuotteiden valmistajiin kutsutaan mukaan Pienistä puroista suuria väyliä -verkostoon. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.puronetti.fi. Osallistuminen on maksutonta. Rakennetaan viennin menestystarinoita yhdessä!


Lisätiedot
www.puronetti.fi, info@puronetti.fi
Facebook: Pienistä puroista
Youtube: Pienistä puroista suuria väyliä
Instagram: @puronetti


Pienistä puroista suuria väyliä -hanke (1.8.2019–31.7.2021) ohjaa kansainväliseen kasvuun tähtääviä elintarvikealan pk-yrityksiä rakentamaan yhteistyöhön perustuvia tuotantoketjuja ja saavuttamaan siten parempaa menestystä viennissä. Hankkeessa käytetään uusia toteutusmenetelmiä, kuten osallistamista, yritysten välistä tiedonsiirtoa ja sähköisiä verkostoitumisen keinoja. Hanke on valtakunnallinen ja hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Päärahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö ja toteuttajana Fennopromo Oy.