ArtikkelitKansi

Pakkausratkaisujen kehittämistä käyttäjälähtöisesti ja kokeillen – tuoremarjapakkaukset

1.21TLukenut

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pakkaustekniikan laboratorion ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin toteuttamassa KUPARI-hankkeessa kehitetään tulevaisuuden ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja elintarvikealan pk-yritysten tarpeisiin. Yritysten on mahdollisuus kokeilla LUT:n ja LAMKin kehittämiä kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja elintarvikkeiden pakkaamiseen.

Hankkeessa on järjestetty työpajoja elintarvikealan yrityksille. Aiheina ovat olleet muun muassa megatrendien ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen vaikutukset elintarvike- ja pakkausalaan. Työpajoihin osallistuneista yrityksistä valittiin ensimmäisten pakkausten pilotointiin tuoremarjatuottajia.

Käyttäjälähtöisessä pakkausten, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä on tavoitteena, että lopputulos vastaa käyttäjän tarpeita sekä yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Keskeistä on ennakoida ja ymmärtää loppukäyttäjän arvoja, motiiveja ja tarpeita. Käyttäjälähtöiseen suunnitteluun kuuluu myös olennaisesti luotujen ratkaisujen testaus ja niiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa.

Hankkeen asiantuntijat vierailivat kesäkuussa 2019 kolmella mansikka- ja vadelmatilalla tutustumassa tuoremarjatilojen toimintaan sekä heidän pakkaustarpeisiinsa. Marjatuottajien kanssa sovittiin samalla vuokien pilotointikokeilusta elokuuksi 2019. Pilotoinnissa testattiin soikeanmuotoista kartonkivuokaa, johon oli suunniteltu aiheeseen sopiva marjakuosi. Projektin työntekijänä toimiva pakkaus- ja brändimuotoilun opiskelija havainnoi ja haastatteli asiakkaita marjatilalla sijaitsevassa myymälässä sekä kauppakeskuksen myyntipisteellä. Marjoja ei myyty pakkauksessa, vaan tiedusteltiin palautetta vuokaan ja marjojen pakkaamiseen liittyen. Näiden kahden kenttäpäivän perusteella saatiin käyttäjiltä ja asiakkailta kerättyä kokemuksia ja tarpeita tuoremarjapakkaamiseen liittyen.

Pakkauksen kuosia ja ulkonäköä kiiteltiin. Esille nousi myös, että pakkausten brändäämisessä tulee tuoda paremmin esille ympäristöystävällisyys ja pakkausten valmistusmateriaalit. Lisäarvona pidettiin, jos pakkauksessa voi myös pakastaa. Vuoan muoto ei ollut tuoremarjoille potentiaalisin sekundääripakkausta ja logistiikkaa ajatellen. Kannen tai pohjan ainakin osittaista läpinäkyvyyttä pidettiin tärkeänä laadun varmistamisen näkökulmasta. Syksyn aikana Muotoiluinstituutin opiskelijat ideoivat erilaisia kansiratkaisuja LUT:n kehittämiin kartonkivuokiin.

Saatujen kokemusten pohjalta hankkeessa suunnitellaan tuoremarjoille sopivampaa vuokakokoa, jota on tarkoitus pilotoida kesällä 2020 tuoremarjatuottajien kanssa. Työpajat jatkuvat ensi vuonna ja yhteistyötä tehdään myös muiden toimialojen kanssa.

KUPARI-hanketta rahoittaa EAKR (Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitot) ja se toteutetaan ajalla 1.8.2018-31.12.2020.

Lisätietoja
Mika Kainusalmi, mika.kainusalmi@lut.fi
Kati Kumpulainen, kati.kumpulainen@lamk.fi