Maakunnista

Yhteistyötä ja vientimahdollisuuksia Uudellamaalla

882Lukenut

Elintarvikeviennin kehittäminen on Suomen elintarvikesektorin tärkeimpiä tavoitteita. Vuonna 2017 Uudellamaalla toimi yli 10 % maan elintarvikkeita jalostavista yrityksistä, ja elintarvikeyritysten kasvumahdollisuudet näyttäytyvät hyvänä. Pk-elintarvikeyrityksillä on kasvuhalukkuutta, ja Elintarviketeollisuusliitto tähtää viennin kaksinkertaistamiseen vuoteen 2023.

Pientenkin yritysten on mahdollista päästä maailmalle yhteistyömallien ja verkostoitumisen avulla. Uusmaalaiset yritykset tarvitsevat lisätietoa viennin mahdollisuuksista ja yhteistyömuodoista.

Kansainvälisiltä markkinoilta löytyy potentiaalisia kasvumarkkinoita, ja uusmaalaisilla elintarvikevalmistajilla on kilpailuetuja, joita ne voivat hyödyntää elintarvikeviennissä, kuten kestävät tuotantotavat, puhtaat vesivarannot ja turvallisesti tuotettu ruoka. Yritykset sijaitsevat lähellä kulkureittejä vientimarkkinoille. Alueella on luotu uutta elintarvikeyrittäjyyttä, perustettu start-uppeja ja investoitu osaamiseen. Yrityksissä on tehty innovatiivista tuotekehitystä ja tehty yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Kuten muuallakin valtakunnallisesti, myös Uudenmaan alueen yrityksiä on tarpeen innostaa laajemmin viennin pariin. Edelleen vain pieni osa alueen yritysten liikevaihdosta tulee ulkomaan markkinoilta.

Yritykset tiedostavat yhä laajemmin yhteistyön merkityksen ja ovat valmiimpia etsimään kumppanuuksia. Yhteistyö voi olla yritysten välistä tai yhteistyötä hankkeiden kanssa.

Viennin hankkeita

Tällä hetkellä toimialalla on meneillään useita, valtakunnallisia ruokaviennin edistämisen hankkeita, joita Uudenmaan alueen yritykset voivat hyödyntää: Ruokaviraston pk-vienti, Ruokakasvu, Superhyvä, MarketWise, Luomubuumi ja Uudenmaan ruokasektorin kehittäminen -hankkeet. Lisäksi Business Finlandin operoima Food from Finland -kärkiohjelma tekee kaupallista vienninedistämistä ja markkinoi suomalaisia elintarvikkeita useissa kohdemaissa.

Myös alueen ruokasektorin kehittäjät tarvitsevat lisää tietoa kansainvälistymisen mahdollisuuksista. Kehittäjät tekevät käytännön työtä yritysten parissa ja on tärkeää, että he tietävät, mitä ruokaviennin saralla tapahtuu ja mitä palveluita viennin edistämiseksi tuottajille ja yrittäjille on tarjolla.

Ready, Set, Go! -sparrauspäivä

Uudenmaan ruokasektorin kehittäminen -hanke on aloittanut toimintansa kesällä 2019. Se on maakunnallinen ruokasektorin kehittämisen yhteistyö- ja koordinaatiohanke, joka huomioi ja hyödyntää aiemmissa lähiruoan keittämishankkeissa tehtyä työtä ja verkostoja. Keväällä 2020 hankkeessa tullaan toteuttamaan uusimaalaisille yrityksille Ready, Set, Go! – Viennin sparrauspäivä, jossa yritykset saavat kuulla viennin mahdollisuuksista, voivat selvittää tuotteidensa vientivalmiutta ja verkostoitua toistensa sekä hanketoimijoiden kanssa.

Tarkoituksena on yritysten aktivointi kansainvälistymisen uralle, tukea yrityksiä tuotteiden vientikelpoisuuden selvittämisessä ja vientivalmiuden nostamisessa avoimin tilaisuuksin. Tarkoituksena on myös tukea viennistä kiinnostuneiden yritysten välistä ja vientihankkeisiin suuntautuvaa yhteistyötä. Lähiruoan ohella luomu- ja luonnontuotteilla on paikallisen ruoan tuotannossa ja viennissä kasvava merkitys.

Pienyrityksille kohdennetut työpajat ja tapahtumat koetaan tärkeiksi, sillä niissä saadaan kustannustehokkaasti uutta tietoa ja voidaan verkostoitua potentiaalisten asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Yhteistyön voimaa

Leppävaarassa Laureassa järjestettiin 17.10.2019 alueellinen Ruoka-ala kasvuun -tilaisuus, johon kerääntyi yli 30 alan kehittäjää ja yritystä katsastamaan alan kehittämisen nykytilannetta Uudellamaalla. Tilaisuudessa esiintyi myös Krannin tilan Anne Lukana, joka kertoi yrityksen kehittymisestä tähän päivään.

Krannin tila omistajineen on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka toimii muiden alan yritysten kanssa yhteistyössä ja näkee verkostoitumisen ja yhteistyön edut. REKO-renkaat ovat olleet monelle aloittavalle yrittäjälle ponnahduslauta markkinoille ja liiketoiminnan kehittämiseen, kuten Annekin kertoi sen olleen heille avuksi toiminnan alkaessa. Tilan tuotanto oli aiemmin myyty kokonaan teollisuuteen, mutta omien viljatuotteiden suoramyynti alkoi 2010-luvulla.

Krannin tilalle on avattu oma kauramylly vuonna 2018, ja heillä on nykyisin oma tilapuoti, jossa myydään myös yhteistyökumppaneiden ja muiden pientuottajien tuotteita. Tällä hetkellä heidän omia viljatuotteita on jo 20. Krannin tilan omistajat ovat myös ilahduttavan aktiivisesti mukana suomalaisen maatalouden kehittämisessä ja osallistuneet erilaisiin kehittämistilaisuuksiin ja seminaareihin.

Kotimaisen ja lähiruoan tuotanto, kysyntä, kanavat ja näkyvyys ovat kaikki vahvistuneet Uudellamaalla ja yhteistyö sekä koordinointi toimijoiden välillä on tärkeää. Uudenmaan ruokasektorin kehittäminen hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea yhteistyötä ja järjestää alan kehittäjien välille tilaisuuksia työn ja tiedon jakamiselle sekä koordinoimiselle. Syksyllä toteutuikin jo yhteistyökokous 28.11.2019 Leppävaarassa. Tule mukaan toimintaan rohkeasti!

Uudenmaan ruokasektorin kehittäminen -hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Fennopromo Oy. Hankkeella on pääasiallisena tiedotuskanavana Lähiruokaa Uudeltamaalta Facebook-sivusto, jossa tiedotetaan ajankohtaisista tilaisuuksista. Tervetuloa seuraamaan!

Lisätietoja
Susanna Ahonen-Coly
susanna.ahonen-coly@laurea.fi