Artikkelit

Päivittäistavarakaupat alueellisen elinvoimaisuuden ruokkijoina

Utulan Kyläkauppa Kuvaaja: Johannes Moisio
1.21TLukenut

Kaupat tarjoavat haja-asutusalueen asukkaille palveluita, jotka ovat merkittävässä roolissa alueiden asuttavuuden kannalta. Elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden lisäksi kaupat toimivat usein monipalvelupisteinä tarjoten posti, apteekki ja muita palveluita.

Palveluiden keskittyminen ja yksikköjen väheneminen on trendi, olipa kyseessä sitten kauppa, palvelu tai alkutuotanto. Puhuttaessa lähikaupan palveluista, mietimme usein niiden merkitystä vain alueen vakituisten asukkaiden peruspalveluiden näkökulmasta. Kaupan palveluilla on kuitenkin myös roolinsa alueiden elinvoimaisuutta ja laajempaa kuluttajakuntaa ajatellen.

Millä keinoin haja-asutusalueiden kaupat sitten voisivat pärjätä tulevaisuudessa? Tätä kysymystä pohdimme Etelä-Karjalan liiton hankkeessa, jossa etsitään uusia toimintamalleja maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden vähittäiskaupan kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Päivittäistavarakaupan palveluilla on merkitystä myös vapaa-ajan asukkaille, jotka voivat kesäasukaskunnissa moninkertaistaa kunnan asukasmäärä useaksi kuukaudeksi. Esimerkiksi Etelä-Karjalan kunnista Ruokolahden kesämökkikiinteistöjen määrä oli 2017 Tilastokeskuksen mukaan 3502 ja kunnan asukasluku yhteensä 5174. Vastaavat luvut toisessa suositussa mökkeilykunnassa Taipalsaarella olivat 3466 ja 4773.

Jänkäsalon lossiranta. Kuvaaja: Johannes Moisio

Päivittäistavaroiden ja elintarvikkeiden kauppa tukee usein myös alueen matkailua. Vilkkaan reitin tai turistien suosiman väylän varrella sijaitseva kauppa tuottaa ilo ja elämyksiä monille. Ruokolahtelaisen Utulan Kyläkaupan nouseva asiakaskunta ovat läpikulkumatkalla olevat pyöräilyturistit, Taipalsaaren Suuren-Jänkäsalon saaressa pieni itsepalvelukioski palvelee muun muassa Saimaan veneilijöitä.

Monien muiden alueiden tavoin, myös Etelä-Karjalalla on haasteita kaupan palveluverkoston ylläpitämisessä palveluiden keskittyessä voimakkaasti kaupunkeihin. Olemme mukana SARURE (Save Rural Retail) hankkeessa etsiäksemme uusia ratkaisuja vähittäiskaupan toimintamalleiksi ja tukeaksemme vähittäiskaupan yritysten kilpailukykyä tulevaisuudessa harvaan asutuilla alueilla.

SARURE on monikansallinen, Interreg Europe -ohjelman rahoittama hanke, jonka toteutusaika on 2018 – 2022. Etelä-Karjalan liitto toimii hankeen osatoteuttajana.

Teksti
Eini Arponen
eini.arponen@ekarjala.fi