Artikkelit

Mitä elintarvikepakkauksista luetaan?

749Lukenut

Suomalaiset saavat ruoastaan liikaa suolaa ja liian vähän kuituja. Niiden määrä olisi helppo tarkistaa elintarvikepakkauksesta, mutta kuitenkin vain pieni osa kuluttajista tekee näin ollessaan ostoksilla.  Yleisimmin kuluttajat etsivät pakkausmerkinnöistä tietoa tuotteen ainesosista, alkuperästä, sokerista ja rasvasta. Tämä selvisi Marttaliiton teettämässä kuluttajatutkimuksessa.

Elintarvikepakkauksissa on paljon hyödyllistä informaatiota, ja osa kuluttajista käyttää tietoa ostopäätöstensä tukena. Yli puolet väestöstä tunnistaa EU-luomumerkin, mutta nimisuojatuotteiden merkit ovat suomalaisille vielä melko tuntemattomia. Sirkkalehti- ja Hyvää Suomesta -merkit tunnetaan, ja 70 % kuluttajatutkimukseen vastanneista sanoo merkkien vaikuttavan vähintäänkin melko paljon ostopäätökseen ja tuotteen valintaan. Merkit vaikuttavat useimmin yli 50-vuotiaiden naisten ostopäätökseen. Nuoria miehiä merkit kiinnostavat vähemmän kuin muita kuluttajia.

Elintarvikkeiden alkuperämaamerkinnät ovat tärkeimpiä keski-ikäisille naisille ja miehille sekä yli 65-vuotiaille naisille. Vaikka 84 % vastaajista kokee alkuperämaatiedon olevan erittäin tai melko tärkeä, vain 21 % vastaajista tarkistaa kyseisen tiedon elintarvikepakkauksista. Lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että paras tapa alkuperämaatiedon merkitsemiseen olisi teksti. Joka viides toivoo, että merkkinä olisi maan lippu.

Suolan ja kuidun määrä helppo tarkistaa

Seitsemän kymmenestä kuluttajasta lukee ravintoarvomerkintöjä sisältäviä tietoja. Sokeri ja rasva ovat yleisimmät asiat, jotka pakkauksesta tarkistetaan. Vain 8 % kuluttajista ottaa selvää elintarvikkeen suolamäärästä. Suomalaiset saavat runsaasti suolaa ruoasta, ja määrän tarkistaminen olisi hyvä keino suolan käytön vähentämisessä.

Myös kuidun määrän tarkistaminen olisi hyödyllistä. Suomalaiset saavat ruoastaan liian vähän kuitua, mutta vain 3 % kuluttajista tarkistaa kuidun määrän elintarvikepakkauksista.

Kiinnostus kasvisruokaa ja erityisesti vegaaniruokavaliota kohtaan on kasvanut viime vuosina. Kuitenkin Marttaliiton teetättämässä kuluttajakyselyssä ilmeni, että vain 2 % kuluttajista tarkistaa elintarvikepakkauksista, soveltuuko tuote vegaaneille.

Ruokahävikkiä voi vähentää

Parasta ennen- ja Viimeinen käyttöpäivä -merkinnät ovat suomalaisilla kohtalaisesti hallussa. Vanhemmat ikäluokat tuntevat merkinnät paremmin kuin nuoret. Merkkien tunteminen ja ymmärtäminen vähentää ruokahävikkiä. Valtaosa kuluttajista arvioi ensin aistinvaraisesti, voiko päiväyksen ylittäneitä tuotteita käyttää. Kuitenkin joka viides kuluttaja heittää elintarvikkeen roskiin, kun tuotteen viimeinen käyttöpäivä on mennyt.

Kuluttajat toivovat uusia merkintöjä olemassa olevien rinnalle. Tutkimukseen vastanneista 28 % toivoo, että pakkausmerkinnöistä selviäisi annoksesta saatavien ravintoaineiden osuus päivittäisestä tarpeesta. Vastuullisuusmerkintöjä kaipaa noin neljäsosa vastaajista. Hiilijalanjälkimerkintää toivoisi 26 %, lajittelumerkintää 25 % ja eettisyysmerkintää 23 % suomalaisista.


Kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2019 osana Miksi pakkausmerkinnät -hanketta, jossa kampanjoidaan elintarvikepakkausmerkintöjen lukutaidon parantamiseksi. Kampanjaa rahoittaa Ruokavirasto, ja Marttaliiton kumppaneina toimivat Luomuliitto, Kuluttajaliitto ja Ruokatieto. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri Oy ja se uusitaan keväällä 2021. Lisätietoa: www.miksipakkausmerkinnat.fi


Kirjoittaja
Hanna Viita,  Marttaliitto