Vieraskynä

Kasviproteiinibuumi on nyt!

901Lukenut

Elintarvikkeissa kasviproteiinituotteiden tarjonta ja kuluttajan mielenkiinto tuotteita kohtaan on ollut jo useamman vuoden kasvussa ja kotimaisuudella on kysyntää näissä uusissa tuoteryhmissä. Elintarvikkeina suosiotaan lisänneet kasviproteiiniraaka-aineet ovat valitettavan usein ulkomaisia kotimaisen tarjonnan puutteiden takia. Miten kotimaisia kasviproteiinituotteita saataisiin lisättyä?

Kotimaisen raaka-aineen tuotantoa tarvitaan lisää

Jotta kotimaista kasvivalkuaistuotantoa ja sen käyttöä teollisuudessa saataisiin lisättyä, tarvitaan suurempia määriä kotimaista raaka-ainetta. Alkutuottajien näkökulmasta palkokasvit eivät vielä ole tarpeeksi kilpailukykyisiä muihin viljoihin nähden, johtuen heikosta viljelyvarmuudesta ja satotasoista. Uusien kasvien ottaminen mukaan viljelykiertoon koetaan haasteelliseksi puutteellisten viljelytyövälineiden sekä tiedon ja taidon takia.

Alkutuotannon kehittäminen tukee kasviproteiiniteollisuutta. Tutkimus ja jalostus ovat avainasemassa alkutuotannon pullonkaulojen ratkaisumalleja etsittäessä. Suomen ingredienttiteollisuus on yhä kapasiteetiltaan vajavaista, jotta pystyttäisiin siirtymään täysin suomalaiseen tuotantoketjuun. Teollisuuden investointeja ja tutkimusta tulisi tukea yhä vahvemmin, jotta Suomen kasvivalkuaistuotantoa saataisiin lisättyä. Tarvitaan ratkaisuja alkutuotteiden prosessointiin elintarvikkeiden ainesosiksi. Koko ketjun kehittäminen alkutuotannosta teollisuuteen on kaikkien ketjun toimijoiden etu.

Palkokasvien tuotannon kaksinkertaistaminen Suomen nykyiseen tasoon nähden on realistinen tavoite. Tämä onnistuu vain tarjoamalla viljelijöille toimivia työkaluja kasvinsuojeluun ja varmoja satoisia lajikkeita. Nyt on aika hyödyntää myös proteiinibuumin luoma kansainvälinen kysyntä.

Alkutuotannon ja teollisuuden lisäksi myös vähittäiskaupan tulisi ottaa vahva ote kotimaisen valkuaistuotannon ja kotimaisten alkuperää olevien tuotteiden kysynnän kasvattamisessa. Markkinoinnilla on suuri merkitys kuluttajien ostopäätöksissä ja kaupalla on tässä suuri rooli.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n tarkoituksena on edistää suomalaisen viljaketjun toimivuuden ja kannattavuuden yleisiä edellytyksiä. Viljaketjulla tarkoitetaan vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektoreita.

Hanna Helkkula, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry