Uutiset

Luonnontuotealan hankeväki kokoontuu säännöllisesti verkossa – tarjolla tietoa ja vertaistukea

276Lukenut

Vuodesta 2016 lähtien järjestetyt verkkotapaamiset kokoavat luonnontuotealan hankkeiden parissa toimivia ja alasta kiinnostuneita kahden kuukauden välein alan ajankohtaisten asioiden äärelle. Tapaamisten tarkoituksena on auttaa samojen aiheiden parissa toimivia yhteistyöhön, välttyä hankkeiden päällekkäiseltä tekemiseltä sekä mahdollistaa tiedon ja kokemusten vaihtoa. Koollekutsujana toimii valtakunnallinen Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanke.

Tapaamisissa käydään läpi kuulumiset eri puolilla Suomea toteutettavien luonnontuotealan hankkeiden toiminnasta, tuloksista ja jatkosuunnitelmista. Lisäksi on voitu syventyä tarkemmin joihinkin hankkeisiin. Keskustelua käydään myös koko alaa koskettavista kysymyksistä ja kehittämishaasteista. Hanketoteuttajien työtä on tuettu erilaisin asiantuntija-alustuksin ja hyviä käytäntöjä jakamalla.

Luonnontuotealan hanketapaamisissa on käsitelty eri hankkeiden toiminnan ja tulosten esittelyn lisäksi esimerkiksi avoimen metsävaratiedon hyödyntämistä luonnontuotealalla, kerkän keruun organisointia, laatukriteerejä, kannattavuutta ja hinnoittelua, kuivausaseman toimintaa ja kannattavuutta, luomuluonnontuotteiden markkinanäkymiä ja kehittämiskysymyksiä sekä yritysryhmähankkeiden kokemuksia.

Seuraavan kerran luonnontuotealan hanketoteuttajien tapaaminen järjestetään kesälomien jälkeen maanantaina 22.8. klo 12-14 Teamsissa. Tervetuloa mukaan! Myös ehdotuksia asiantuntija-alustusten ja esittelyjen aiheista otetaan vastaan. Kokouskutsun saa ottamalla yhteyttä Juha Rutaseen, juha.rutanen@helsinki.fi

Kirjoittaja
Juha Rutanen
Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio