Uutiset

Luomua kehitetään koko arvoketjun yhteistyöllä

223Lukenut

Pro Luomu koordinoi ja ylläpitää luomualan arvoketjutyöryhmiä, joiden tavoitteena on edistää luomutuotannon kehitystä Suomessa. Tuoteryhmäkohtaisissa arvoketjutyöryhmissä seurataan luomualan kehitystä ja etsitään ratkaisuja tuotannon ja jalostuksen ongelmiin. Lisäksi arvoketjutyöryhmät seuraavat luomumarkkinoiden tilannetta ja lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Jokaisessa arvoketjutyöryhmässä on edustettuina kyseisen tuotannonalan keskeiset toimijat kuten panosteollisuus, viljelijät, jalostajat ja kauppa sekä tutkimus ja neuvonta. Arvoketjutyöryhmissä vierailee myös säännöllisesti eri alojen asiantuntijat sekä hankekehittäjät, jotka voivat kertoa ajankohtaisista näkymistä, tutkimuksista tai hanketuloksista koskien kyseistä tuotannon alaa.
Ryhmien työskentelyssä keskeistä on lisätä yhteistä ymmärrystä arvoketjun toiminnasta, mutta ottaa myös kantaa päivän polttaviin teemoihin.

Vakituisia arvoketjutyöryhmiä on kolme: luomumaito, luomuliha, luomukasvis, jonka lisäksi suunnitteilla on vuonna 2022 käynnistää teemaryhmät luomukeruun ja ruokapalveluiden kysymysten ratkomiseksi. Tyypillisesti ryhmät kokoontuvat 1–3 kertaa vuodessa ja tavoitteena on, että ainakin osa kokoontumisista olisi myös fyysisiä, jolloin syvällisempi keskustelu on helpompaa. Välillä ryhmät myös retkeilevät ja tutustuvat tuotannonalaan liittyviin maatiloihin ja yrityksiin.

Jokainen arvoketjutyöryhmä määrittelee itse toimintaansa ja asiat mitä haluaa kokouksissa käsitellä. Yhteistä ryhmille on kuitenkin muun muassa markkina- ja tuotantokyselyt, jotka lähetetään ryhmän jäsenille aina ennen kokousta. Kyselyissä kysellään ajankohtaista markkinatilannetta sekä tuotannon kuulumisia ja vastauksista tehdään kooste kokouksessa esitettäväksi, josta yksittäisiä vastauksia ei voi erottaa. Arvoketjutyöryhmissä istuu myös keskenään markkinoilla kilpailevia toimijoita, joten kokouksissa ollaan hyvin tarkkoja, ettei keskusteluaiheet riko kilpailulainsäädäntöä.

Arvoketjutyöryhmät ovat osa Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Arvoketjutyöryhmien työskentelystä kertoo lisää toiminnanjohtaja Aura Lamminparras, aura.lamminparras@proluomu.fi