Uutiset

Koulutuksia elintarvikealan osaajille tai sellaisiksi haluaville

267Lukenut

Eri ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä opintokokonaisuuksia, jotka on saatavilla avoimen opintotarjonnan kautta.

Elintarviketietäjä

Elintarviketietäjä -opintokokonaisuus sisältää samoja opintojaksoja, joita tutkinto-opiskelijatkin käyvät läpi. Suorittamalla eri ammattikorkeakoulujen avoimesta opintotarjonnasta elintarvikealan opintoja opiskelija saa valmiuksia uusien elintarvikkeiden kehittämiseen sekä valmistusprosessien parantamiseen, tutustuu elintarvikealan toimintaympäristöihin ja prosesseihin sekä elintarvikelainsäädäntöön.

Opinnot sopivat elintarvikealasta kiinnostuneille, alan opintoja suunnitteleville tai alalla jo työskenteleville sekä alan yrittäjiksi aikoville. Opintoja voi suorittaa syksystä 2022 heinäkuuhun 2024 opintojaksojen toteutusaikojen puitteissa. Lisätietoja sisällöistä ja aikataulusta mm. Lapin ammattikorkeakoulun -verkkosivulla. Koulutus toteutetaan neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä (HAMK, Lapin amk, Oamk ja SeAMK).

Suomalaiset elintarvikkeet maailmalle

Vientiin keskittyvä koulutuskokonaisuus tarjoaa perustiedot elintarvikealan vientipotentiaalista, elintarvikkeiden kaupallistamisesta vientimarkkinoille sekä elintarvikealan vientiprosessista ja -vaatimuksista.

Koulutus on suunnattu opiskelijoille, valmistuneille, elintarvikealan yrityksissä ja organisaatioissa työskenteleville sekä muille elintarvikeviennistä kiinnostuneille henkilöille. Se toteutetaan neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä (Haaga-Helia, Xamk, Oamk ja Lapin amk). Lisätietoja Xamk:in sivuilla.