Artikkelit

Luomu- ja lähiruualle povataan positiivisia tulevaisuudennäkymiä

986Lukenut

Joulukuussa järjestetyssä miniseminaarissa pureuduttiin ruoka-alan ajankohtaisiin kuulumisiin. Miniseminaarissa TNS Kantarin Anne Kallinen kävi läpi maatilojen kehitysnäkymiä vuoteen 2025. Kahden vuoden välein toteutettavan tutkimuksen teemoina olivat luomu ja lähiruoka. Tutkimuksesta kävi ilmi, että luomutiloilla kuva oman tilan nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta on tavanomaisia tiloja positiivisempi. Luomutiloilla nähdään olevan kasvupotentiaalia ja niiden määrän ennustetaan kasvavan noin sadan tilan vuosivauhtia vuoteen 2022 mennessä.

Tällä hetkellä 3 000 tilaa myy tuotteitaan suoraan kuluttajille. Suoramyynti on yleisempää luomutiloilla kuin tavallisilla tiloilla. Suoramyynnin odotetaan yleistyvän lähivuosien aikana, vaikka kasvunäkymät ovat hieman maltillisemmat verrattuna parin vuoden takaisiin suunnitelmiin. Suoramyynnin kautta myydään eniten vihanneksia, juureksia, marjoja, kananmunia ja lammasta. Erityisesti nuoret viljelijät ovat kiinnostuneita jatkojalostuksesta ja suoramyynnistä, ja suoramyyntiin liittyvien investointien odotetaan lisääntyvän

Taloustutkimuksen Merja Lintunen käsitteli esityksessään Suomi Syö 2018 -tutkimusta, jossa selvitettiin, mitä kuluttajat ajattelevat luomu- ja lähiruuasta. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kuluttajat ovat kiinnostuneita lähiruuasta, mutta kiinnostus on hieman laskenut vuodesta 2016. Myös lähiruuan viikoittainen ostaminen on laskenut. Sekä lähiruuan kiinnostavuudessa että ostamisessa on isoja aluekohtaisia eroja. Lähiruoka kiinnostaa selkeästi eniten Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä Länsi-Suomessa, kun taas pääkaupunkiseudulla kiinnostus ja ostaminen on vähäisempää.

Tärkeimmiksi lähiruuan ostamista tukeviksi syiksi nousivat muun muassa halu tukea lähialueiden tuottajia, työllisyyttä ja taloutta sekä tuotteiden tuoreus ja laatu. Lähiruuan ostamisen suurimpina esteinä puolestaan nähdään tuotteiden kallis hinta ja epävarmuus siitä, mitkä tuotteet ovat lähiruokaa. Kuluttajat kaipaavat selkeämpiä lähiruuasta kertovia merkintöjä kauppojen hyllyihin ja tuotteisiin.

Luomutuotteita ostetaan erityisesti pääkaupunkiseudulla. Luomun ostamisen tärkeimpinä syinä pidetään tuotteiden puhtautta, luonnollisuutta, hyvää makua ja laadukkuutta sekä halua tukea pienviljelijöitä. Hinta nähdään myös luomutuotteissa suurimpana oston esteenä.

Kaiken kaikkiaan ympäristöön liittyvä huoli vaikuttaa kuluttajien asenteisiin ja ruokavalintoihin. Tutkimuksessa päätelläänkin kotimaisen ruuan, lähiruuan, luomun, Reilun kaupan tuotteiden ja kasvisruuan merkityksen kasvavan lähitulevaisuudessa.

Tutustu miniseminaarin esityksiin.

Teksti: Johanna Monnonen