ArtikkelitKansi

Kotimaisen kalan tarjontaa ja käyttöä kehitetään laajassa edistämisohjelmassa

Nimisuojatun Puruveden muikun (SMM) talvinuottaus Saimaan Puruvedellä. Lähde: aitojamakuja.fi, kuvaaja @Julia Kivelä.
592Lukenut

Hallitusohjelman mukaisesti kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta lisätään kestävästi uuden kotimaisen kalan edistämisohjelman avulla. Se on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä muun muassa Luonnonvarakeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Pääosa ohjelman rahoituksesta tulee Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) kansallisesta toimintaohjelmasta.

Edistämisohjelman visio on se, että vuonna 2035 kotimaisen kalan kulutus on tuplaantunut ja suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti. Kalatuotteiden viennin arvo on moninkertaistunut ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen.

Kotimaisen kalan syöminen pidentää elinikää ja on eläinkunnan tuotteista erittäin ympäristöystävällinen valinta

Runsaasti kalaa sisältävä ruokavalio on ravitsemuksellisesti optimaalisin valinta. Ravitsemussuositusten mukaan kalaa tulisikin syödä vähintään kaksi kertaa viikossa, eri kalalajeja vaihdellen. THL:n arvioiden perusteella kalan syönnistä syntyvien terveyshyötyjen rahallinen arvo oli noin 2-5 miljardia euroa vuonna 2017.

Runsaasti kotimaista kalaa sisältävän ruokavalion ilmastovaikutukset ovat lähes kolmanneksen alhaisemmat kuin RuokaMinimi-hankkeessa tutkitun keskimääräisen suomalaisen ruokavalion. Kalastus poistaa tehokkaasti vesistöihin joutuneita ravinteita ja vähentää siten rehevöitymistä. Kasvatetun kalan rehutehokkuus on myös huomattavasti parempi kuin maan päällä kasvatettavien eläinten.

Kalatalouden arvoketjussa on paljon kehitettävää

Nimisuojattu Puruveden muikku (SMM) valmiina myytäväksi kaupan asiakkaille. Lähde: aitojamakuja.fi, kuvaaja @Julia Kivelä.

Kalan käytön lisäämisellä olisi myönteisiä vaikutuksia myös työpaikkojen ja toimeentulon lisäämiseen kalatalousalalla. Suomessa on paljon vesistöjä ja pitkä rannikko, ja kotimaista kalanviljelyä olisi mahdollista lisätä kestävällä tavalla ja ympäristöä vaarantamatta.

Suuret haasteet ovat kuitenkin elintarvikemarkkinoilla. Esimerkiksi silakkasaaliin kokonaismäärä miljoonina kiloina oli yhtä suuri kuin kotimaisen broilerin vuonna 2018, mutta vain noin neljä prosenttia saaliista käytettiin kotimaan elintarvikemarkkinoilla. Kalan kulutuksen lisääntymisen kasvun tulisikin siis perustua kotimaiseen kalaan. Lisäksi voimakkaasti alijäämäisen kalatuotteiden kauppataseen korjaaminen edellyttää viennin arvon merkittävää kasvua.


Edistämisohjelman toteutus ja toimenpiteet
1. Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden vahvistaminen
2. Uudistuminen kasvun vauhdittajana
3. Alkutuotannon edellytysten parantaminen
4. Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan

Tutustu tarkemmin edistämisohjelmaan Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/kotimaisen-kalan-edistamisohjelma


Teksti: Ellinoora Havaste